Heunicke: Stofskiftepatienter har ikke krav på at få Thyroid

Sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.) har ikke til sinds at tage initiativer, der gør det lettere for stofskiftepatienter, der ikke har effekt af syntetisk T4, at blive behandlet med Thyroid.

Det fremgår af svar til Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund, som har stillet spørgsmål til ministeren om et problem, som nogle stofskiftepatienter oplever: At Thyroid er det eneste middel, som hjælper - men at mange læger nægter at udskrive det, ligesom nogle af de relativt få læger, der godt vil udskrive det, har oplevet at blive frataget deres udskrivningsret af Styrelsen for Patientsikkerhed .

"Vil ministeren tage initiativer, der gør det lettere for patienter, der ikke har effekt af syntetisk T4, at blive behandlet med Thyreoid?" skriver Peder Hvelplund i et spørgsmål til sundhedsministeren. Og svaret fra ministeren lyder:

FAKTA om thyroid

Thyroid fremstilles ud fra tørret grise-skjoldbruskkirtel og indeholder derfor en kombination af T4 (levothyroxin) og T3 (liothyronin).

Man brugte indtil 1950´erne præparatet til behandling af lavt stofskifte. Herefter blev man i stand til at lave syntetisk T4, som blev den foretrukne behandling af patienter med lavt stofskifte.

Mange stofskiftepatienter bliver fuldt tilstrækkeligt behandlet med syntetisk T4, men der er en gruppe, der fortsat har symptomer trods behandlingen. Ligeledes findes der en gruppe patienter, der har symptomer på lavt stofskifte på trods af at skjoldbruskkirtlen danner tilstrækkeligt T4.

Nogle oplever at få det bedre ved behandling med Thyroid.

"Ved valget af behandlingstilbud, skal lægen altid lade den enkelte patients ønsker og præferencer indgå, men patienten har ikke krav på specifikke behandlingstilbud, der ikke findes velbegrundede eller forsvarlige. Der er på nuværende tidspunkt kun sparsom evidens for effekten af Thyroid, samtidig med at behandlingen medfører risiko for alvorlige bivirkninger, såsom knogleskørhed, hjertepåvirkning, tidlig død m.v. Om den enkelte patient vil have gavn af behandling med Thyroid er en lægefaglig vurdering. Jeg har tillid til, at lægerne foretager en grundig afvejning i vurderingen af, om behandling med Thyroid vil være hensigtsmæssig." 

Ikke godkendt

Thyroid er ikke godkendt og markedsført som lægemiddel i Danmark, og en læge kan derfor ikke ordinere det uden Lægemiddelstyrelsens godkendelse. Der er to måder, hvorpå lægen kan udskrive Thyroid, og begge kræver godkendelse. Den ene er at ordinere magistrelt fremstillede lægemidler med Thyroid, som derefter fremstilles på danske apoteker, og den anden måde er, at lægen ansøger Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelse, så lægemidler med Thyroid kan udleveres til en konkret patient i begrænset mængde.

Peder Hvelplund har også spurgt, om ministeren vil tage initiativ til, at lægerne ikke hver gang skal søge Lægemiddelstyrelsen om tilladelse, når de vil ordinere Thyroid til en patient. Men også her er ministeren afvisende.

"Thyroid er ikke godkendt og markedsført som lægemiddel i Danmark. Thyroid kan derfor kun ordineres i særlige tilfælde, hvor en læge vurderer, at de relevante markedsførte lægemidler er utilstrækkelige i behandlingen af en konkret patient. De samme regler gælder for andre typer af medicin, der ikke er godkendt og markedsført som lægemidler i Danmark. Det har jeg ikke umiddelbart tænkt mig at ændre på," siger Magnus Heunicke i sit svar.

Udvindes fra grise

Thyroid udvindes fra skjoldbruskkirtlen hos grise, og det har derfor et andet forhold mellem de aktive stoffer end det, som er naturligt hos mennesker. Det betyder ifølge læger, at behandling med Thyroid giver risiko for overbehandling og bivirkninger. Netop derfor ønsker længerne ikke at udskrive. Men nogle patienter ønsker det alligevel, fordi det er det eneste middel, som får dem til at få det bedre, siger de. 

I 2018 blev det indskærpet i en rapport fra Sundhedsministeriet, at hospitaler og læger ikke må slippe af sted med at afvise stofskiftepatienter, der medicinerer sig selv med for eksempel Thyroid. Faktisk har den gruppe især behov for kontrol og opfølgning, hedder det i rapporten.

"Tværtimod kan det netop være relevant at følge disse patienter, fordi der kan være risiko for, at de får for højt stofskifte og komplikationer hertil," står der.

Rapporten blev til direkte på baggrund af henvendelser fra patienter, som synes, at thyroid er den eneste behandling, som hjælper dem. Men får de fat i medicinen, bliver en del patienter nægtet adgang til opfølgende blodprøver og kontroller hos lægen. I forlængelse af Sundheds- og Ældreministeriets eftersyn i 2018 af tilbud til patienter med lavt stofskifte blev der afsat 17 mio. kr. til en række initiativer til at styrke behandlingen af patientgruppen.

"Det er min forventning, at initiativerne vil medføre en forbedring af tilbuddene til patienter med lavt stofskifte, og særligt også for den patientgruppe, hvis symptomer er vanskelige at diagnosticere og behandle," skriver Magnus Heunicke til Peder Hveplund.

Initiativerne er:

  • Sundheds- og Ældreministeriet skal i samarbejde med relevante parter sikre systematisk opsamling af stofskiftepatienters erfaringer inden for behandlingskvalitet, symptomer m.v.
  • Der skal i samarbejde med patientforeningerne oprettes patientskoler for at øge forståelsen blandt patienterne for deres sygdom, for livet med en kronisk sygdom, og for hvad eventuelle symptomer eller gener, som de kommer til at opleve gennem livet, kan være udtryk for.
  • Der er bevilget midler til to forskningsprojekter, som skal undersøge virkning og bivirkninger ved medicinske behandlinger af lavt stofskifte. Begge projekter vil blandt andet sammenligne behandling med Thyroid med andre typer af medicinsk behandling, herunder behandling med T3 og T4 samt kombinationen af disse.

Selv om thyroid hverken anbefales i den nationale behandlingsvejledning fra Dansk Endokrinologisk Selskab eller i den europæiske behandlingsvejledning fra European Thyroid Association (ETA), er det ikke ulovligt for danske læger at ordinere thyroid, hvis de får tilladelsen fra Lægemiddelstyrelsen. Det er heller ikke ulovligt at modtage patienter, der tager thyroid, som de har fået fra anden side.

"Det betyder ikke, at lægerne i alle tilfælde skal fortsætte en anden læges ordination af thyroid," skrev Magnus Heunicke i et svar til Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt sidste år. "Lægen skal altid lade den enkelte patients ønsker og præferencer indgå i sin vurdering, men patienten har ikke krav på specifikke behandlingstilbud, der ikke findes lægefagligt velbegrundede eller forsvarlige. Omvendt må patienten dog ikke afvises fra relevant undersøgelse og kontrol eller alternativer til thyroid. Efter sundhedsloven har alle ret til let og lige adgang til sundhedsvæsenet, også selv om patienten måtte træffe valg, som sundhedsvæsenet ikke støtter," sagde han i sit svar.

 

Magnus Heunickes svar til Peder Hvelplund kan læses her:

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/349/svar/1622634/2131581.pdf

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/351/svar/1622632/2131577.pdf

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/350/svar/1622633/2131579.pdf

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/352/svar/1622638/2131611.pdf

 

Tags: thyroid

Like eller del denne artikel