Andreas Rudkjøbing.

Lægeforeningen: Lings har fået retfærdig behandling

I 2017 kom der nye regler i Lægeforeningen, der gjorde det muligt at føre flere sager for foreningens Voldgiftsret, og det er grunden til, at Svend Lings i modsætning til andre læger, der tidligere har handlet uetisk, ikke har været gennem samme procedure.

Sådan svarer Lægeforeningens formand Andreas Rudkøbing på et af kritikpunkterne i Svend Lings egen kommentar til sin eksklusion.

”Det er vigtigt at sige, at i 2017 fik vi nye regler i Lægeforeningen, som giver bedre muligheder for at reagere imod kolleger, som har handlet uetisk og måske samtidigt har brudt loven. Indtil foråret 2017 var der således restriktioner på, hvilke sager der kunne komme for Voldgiftsretten og føre til eksklusion. Disse restriktioner har historisk set betydet, at Lægeforeningen ikke har kunnet ekskludere kolleger, der havde begået endog meget alvorlige forbrydelser,” siger Andreas Rudkøbing.

Svend Lings indlæg har fået mere end 50 kommentarer fra læger, der bakker ham op i, at eksklusion af Lægeforeningen er en urimelig konsekvens af hans handlinger.

Andreas Rudkøbing fastholder imidlertid, at Lings er blevet behandlet retfærdigt.

”Det er en kompleks og meget omtalt sag, som helt naturligt fører til debat. Jeg vil gerne slå fast, at Svend Lings har fået en fair og retfærdig behandling, hvilket man kan se ved selvsyn ved at læse hele kendelsen fra Voldgiftsretten på Ugeskriftet.dk. Svend Lings er ikke blevet ekskluderet, fordi han arbejder for legalisering af aktiv dødshjælp. Det har han naturligvis ret til. Når Lægeforeningen skrider til et så alvorligt skridt som at ekskludere ham, så skyldes det, at hans gentagne bidrag til patienters selvmord er et klart brud på de etiske principper, som alle Lægeforeningens medlemmer er forpligtet til at respektere,” siger Andreas Rudkøbing.

 

 

Fakta: Nye regler

I 2017 fik Lægeforeningen nye regler, der gav bedre muligheder for at reagere imod læger, som har handlet uetisk og måske samtidigt har brudt loven. Indtil foråret 2017 var der således restriktioner på, hvilke sager Lægeetisk Nævn kunne tage op, og dermed hvilke sager der kunne komme for Voldgiftsretten og føre til eksklusion. Der kunne ikke føres sager imod:

  • Læger som pga. varigt frataget autorisation automatisk var udmeldt af Lægeforeningen
  • Læger, hvis sag var i gang med at blive behandlet ved andre instanser – f.eks. domstolene
  • Læger, som ved retten var dømt for en handling, som også overtrådte Lægeforeningens regler

Disse restriktioner har historisk set betydet, at Lægeforeningen ikke kunne ekskludere læger, der havde begået endog meget alvorlige forbrydelser.

Lægemødet 2017 vedtog efter stor debat en tilføjelse til de etiske regler af et »værdighedskrav«, som udvidede rækkevidden for Lægeetisk Nævn til også at omfatte groft uetisk offentlig optræden, som kunne svække tilliden til lægestanden, også selvom overtrædelsen hverken var ulovlig eller direkte relateret til lægerollen.

I 2018 blev de etiske og de kollegiale regler erstattet af Lægeforeningens Etiske Principper.

Kilde: Lægeforeningen

 

RELATERET ARTIKEL:

 

 

Like eller del denne artikel