"Med den dumpekarakter, Sundhedsplatformen lige har fået, vil det være uforsvarligt bare at fortsætte, som om intet var hændt,” siger Lisbeth Lintz.

Overlæger: På tide at se på et alternativ til Sundhedsplatformen

Nu må det være nok. Nu må de sjællandske regioner sætte sig ned og grundigt analysere mulighederne for at udskifte it-systemet Sundhedsplatformen.

 Det siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz, efter at en ny undersøgelse fra Yngre Læger viser, at de helt har mistet troen på it-systemet. Samtidig giver de den karakteren 1,7 på 12-skalaen, som anvendes i skoler og gymnasier og på universiteter i dag. Alt under karakteren 2 er dumpet.

”Det er ikke overraskende, desværre, at flertallet af de yngre læger dumper Sundhedsplatformen. Det er det samme billede, vi ser hos overlægerne, og det samme billede, vi for nylig kunne se i regionernes egne brugerundersøgelser,” siger Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningens formand peger til gengæld på, at det er ”mildt sagt bemærkelsesværdigt”, at der er så stor forskel på de yngre lægers vurdering af de to dominerende it-systemer i landet.

”Region Midtjylland får et skulderklap for det arbejde, der er gjort for at få deres MidtEPJ til at fungere brugervenligt og sikkert, mens Sundhedsplatformen får en klar dumpekarakter. Det er en syngende lussing, ikke mindst til Region Hovedstadens og Region Sjællands indsats for at få deres it-system til at fungere brugervenligt og patientsikkert,” siger Lisbeth Lintz.

Håndteringen af indførelsen af Sundhedsplatformen fik for over et år siden uhørt skarp kritik fra Rigsrevisionen og statsrevisorerne, der kaldte håndteringen for amatøragtig. Siden har et ekspertråd, nedsat af de to regioner, peget på, at der har manglet ledelsesmæssig styring og politisk prioritering af arbejdet.

”Det er alarmerende, at der efter de to meldinger stadig ikke ses nogen tegn på forbedring af lægernes oplevelse af arbejdet med Sundhedsplatformen, siger Lisbeth Lintz og fortsætter:

”Med resultatet af Yngre Lægers undersøgelse kan Region Hovedstaden og Region Sjælland ikke længere afvise vores krav om en grundig udredning af Sundhedsplatformens fremtidsmuligheder. Vi er nødt til at få iværksat en undersøgelse af, om Sundhedsplatformen overhovedet kan bringes til at fungere sikkert og få lagt en klar tidsplan for arbejdet. Samtidig skal regionerne få undersøgt, hvilke alternativer der er til Sundhedsplatformen, og de økonomiske konsekvenser af et skift af it-systemet. Det skal være en professionel analyse udarbejdet af fagfolk på området. Så vil politikerne kunne træffe en beslutning på et oplyst grundlag: Vil vi fortsætte med Sundhedsplatformen, eller vil vi skifte til et andet system? Det arbejde må gøres, før kontrakten med Sundhedsplatformens ejer udløber. Med den dumpekarakter, Sundhedsplatformen lige har fået, vil det være uforsvarligt bare at fortsætte, som om intet var hændt,” siger Lisbeth Lintz.

 

Relateret artikel:

 

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel