”Var Sundhedsplatformen til eksamen, og var de yngre læger censorer, så var systemet dumpet. Det råber på handling fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, som skylder vores medlemmer et klart svar: Hvad er deres plan, og hvad er deres tidshorisont?” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Yngre læger har helt mistet troen på Sundhedsplatformen

Næsten syv ud af ti yngre læger vender tommelfingeren nedad, når de skal bedømme Sundhedsplatformens evne til at understøtte lægers arbejde, viser ny undersøgelse fra Yngre Læger.

Yngre læger i alle fem regioner har deltaget i undersøgelsen, og de er blandt andet blevet bedt om at give deres elektroniske patientjournal en karakter på 12-skalaen, som anvendes i skoler og gymnasier og på universiteter i dag. Resultaterne for Sundhedsplatformen baserer sig på i alt 1536 yngre læger i både Region Hovedstaden og Region Sjælland. Resultaterne for MidtEPJ baserer sig på 683 besvarelser fra yngre læger i Region Midtjylland.

I gennemsnit får IT-værktøjet 1,7 i karakterer på skolernes karakterskala, hvor man skal have 2 for at bestå. Helt anderledes ser det ud med tilfredsheden af de jyske systemer. Systemet MidtEPJ får i gennemsnit karakteren 9,22.

”Det er første gang, vi måler tilfredsen med de elektroniske patientjournaler blandt vores medlemmer over hele landet, og forskellen i tilfredsen med systemerne er markante,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz og fortsætter:

”Var Sundhedsplatformen til eksamen, og var de yngre læger censorer, så var systemet dumpet. Det råber på handling fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, som skylder vores medlemmer et klart svar: Hvad er deres plan, og hvad er deres tidshorisont?”

Faktisk ser det ud som om, at de yngre læger på Sjælland helt har mistet troen på, at systemet nogensinde kommer til at køre. Kun hver 10. yngre læge (11 procent) har nemlig tiltro til, at mangler og fejl i Sundhedsplatformen bliver udbedret.

”Vi har gang på gang hørt regionerne love, at lige om lidt bliver det hele meget bedre. Men tallene her vidner om, at lægerne for længst har mistet tålmodigheden og troen på, at det reelt bliver bedre. Det bliver de to regioner nødt til at tage meget alvorligt. Der er brug for handling,” siger Helga Schultz.

I begyndelsen blev utilfredsheden med Sundhedsplatformen tit verfet til side med ordene, at det nok bare var de ældre brugere, som ikke kunne finde ud af det. Men sådan er det ikke.

Et medlem af Yngre Læger siger i undersøgelsen:

”Jeg er ung. Jeg har brugt computere hele mit liv. Jeg har gang på gang demonstreret intuitiv forståelse af IT og elektronik. Men Sundhedsplatformen er for mig en nær-Gordisk knude af antikveret IT.”

Da Styrelsen for Patientsikkerhed for nyligt gennemførte tilsyn for at vurdere, om Sundhedsplatformen udgør en risiko for patienterne, konkluderede styrelsen, at systemet er sikkert, men at det kræver vedvarende oplæring, supervision og etablering af konkrete hjælpefunktioner for den enkelte medarbejder.

Men disse forudsætninger er ifølge de yngre læger langt fra til stede. Kun 15 procent oplever, at de modtager vedvarende oplæring eller supervision i Sundhedsplatformen. 17 procent oplever, at de let kan få hjælp til at løse problemer med Sundhedsplatformen. Og 75 procent oplever, at de mangler den fornødne tid til at følge arbejdsgangene i Sundhedsplatformen.

Også de tal vækker bekymring hos Yngre Lægers formand.

”Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret, at disse betingelser skal være opfyldt, for at Sundhedsplatformen kan anvendes på en patientsikker måde. Men når så mange af de yngre læger ikke oplever, at forudsætningerne er til stede, så burde det få alarmklokkerne til at ringe hos de to regioner,” siger Helga Schultz.

 

Relateret artikel:

 

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel