Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Intensivafdeling slår alarm igen: Patienternes sikkerhed og vores arbejdsglæde er på spil

For to år siden gik læger på intensivafdelingen på Rigshospitalet offentligt ud med deres bekymringer. Indførsel af Sundhedsplatformen havde betydet, at afdelingen blev banket mere end ti år tilbage mht. overblik og registrering. Nu skriver overlægerne et åbent brev til politikere og ledelse, hvor de lufter deres bekymring og frustration: Intet er siden blevet bedre.

Samtlige overlæger på Intensiv Terapi Afsnit 4131, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet, skriver i et åbent brev til politikerne i regionsrådet i Region Hovedstaden og til koncerndirektionen, at de er alvorligt bekymrede, for de store problemer med funktionalitet og dokumentation indenfor intensivområdet efter indførelse af Sundhedsplatformen i 2016 er stadig ikke blevet løst. 

De skriver, at de blev stillet i udsigt, at mange af problemerne indenfor korrekt registrering af patientforløb ville blive løst med opgraderingen til ”SP18”.

Men det er ikke sket.

Intensivafdelingen på Rigshospitalet fungerer i dag uden det overblik, der hidtil har ligget i, at personalet arbejdede med et automatisk registreringssystem, der specifikt er udviklet til intensivafdelinger. Systemet er droppet på grund af Sundhedsplatformen. 

Lægerne på Rigshospitalets intensivafdeling stod for to år siden frem i Sundhedspolitisk Tidsskrift og fortalte om en uoverskuelig og problematisk situation, efter at afdelingen med Sundhedsplatformens indførsel fik skrottet det hidtidige it-system, CIS. Efter deres opfattelse er afdelingen banket mere end ti år tilbage mht. sikkerhed og registrering.

Konsekvensen er, at man på intensivafdelingen har mistet det nemme og automatiske overblik, som eksisterede før og gav en meget høj grad af sikkerhed for patienterne.

 

 

Overlægernes åbne brev kan ses her:


Til Regionsrådet, Region Hovedstaden

Cc: Koncerndirektionen, Region Hovedstaden; Direktionen på Rigshospitalet; Centerledelsen - Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet 

 

Nedenstående skrivelse fremsendes på baggrund af vores alvorlige bekymring for de forsatte uløste store problemer med funktionalitet og dokumentation indenfor intensivområdet efter indførelse af SP/Epic i 2016.

Da vi i foråret 2013 af styregruppen for IT-Sundhedsplatformen blev informeret om, at regionen påtænkte at indkøbe SP/Epic, fremsendte vi på anmodning en lang række intensivrelaterede kravspecifikationer omkring automatiseret anvendelse af datavariable til sikring af fortsat indrapportering til regionale og nationale registre og databaser med en klar forventning om, at indkøbet af et nyt IT-system som minimum kunne opfylde vores behov på niveau med det dengang eksisterende IT-system på intensiv afdelingen. Vores forventninger er ikke blevet indfriet.

Vi har målrettet og konstruktivt siden opstart af SP/Epic d. 05.11.2016 arbejdet ihærdigt for implementering af SP/Epic indenfor intensiv terapi. I samme periode har vi løbende og i stigende omfang afdækket alvorlige problemer med funktionalitet og overblik i forhold til registrering og validering af aktivitets- og produktivitetsdata i SP/Epic. Med henvisning til opgraderingen til ”SP18” blev vi stillet i udsigt, at mange af problemerne indenfor korrekt registrering af patientforløb ville blive løst. Dette har vist sig ikke at være tilfældet, og vi har via planlægning-og økonomiafdelingen på Rigshospitalet rettet henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen vedrørende vores problemer med dokumentation og korrekt registrering af patientforløb i SP/Epic til Landspatientregistret (LPR 3).

Udover ovennævnte problemer i relation til registrering og dokumentation, har vi efter implementering af SP/Epic på intensivområdet andre uløste grundlæggende strukturelle problemer med arbejdstunge patientindlæggelser og patientoverflytninger, et i klinikken anvendt dysfunktionelt medicinmodul med manglende overblik og hermed øget risiko for fejl ved medicineringsprocessen, samt ikke mindst et katastrofalt tab af valid dokumentation og dataudtræk til anvendelse for registrering af aktivitet, produktivitet og behandlingskvalitet indenfor intensiv området. Disse problemer påvirker patientsikkerheden og kvaliteten af patientbehandlingen i negativ retning. De seneste SP brugerundersøgelser for læger og sygeplejersker indenfor intensivområdet understøtter vores bekymring.

Der har efter indførelsen af SP/Epic for 3 år siden været anvendt et utal af administrative, økonomiske og kliniske ressourcer i forsøg på optimering og forbedring af systemet. Trods det, oplever vi et IT-system, der er betydeligt under den standard, vi forventer af os selv i alle andre sammenhænge. Patientsikkerhed, kvalitetsudvikling, effektivitet og arbejdsglæde er stærkt negativt påvirkede. Det er på ovennævnte baggrund med stigende bekymring, at vi ser på den overordnede strategi og allokering af økonomiske og kliniske ressourcer i forsøget på udbedring af de mange uløste problemer med funktionalitet og dokumentation i relation til SP/Epic - ikke mindst set i lyset af sundhedsvæsenets øvrige udfordringer med ressourceknaphed og gentagne spare- og effektiviseringsrunder på bekostning af kerneydelsen og medarbejderstaben.

På vegne af samtlige overlæger Intensiv Terapi Afsnit 4131, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet.

Anders Perner

Tom Hartvig

Lise Fonsmark

Morten Steensen

Jonas Nielsen

Lars Quist

Jonathan White

Klaus Thornberg

Inge Lise Jarnvig

Jørgen Wiis

Morten Hylander

Jakob Steen Andersen

 

Intensivafdelingens opråb for to år siden:

 

Tags: sundhedsplatformen

Del artikler