Lose: Hospitalerne skal sikre ordentlige forhold for Medicinrådsmedlemmer

Ansvaret for, at medlemmer af Medicinrådet har ordentlige vilkår for arbejdet, ligger hos rådet og hos de regioner og organisationer, der indstiller medlemmerne. Det siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) som svar på den debat, der har rejst sig i forbindelse med evalueringen af Medicinrådet. Er arbejdsvilkårene for medlemmer af rådet og fagudvalgene gode nok?

En rundspørge foretaget af Sundhedspolitisk Tidsskrift viser, at der er stor forskel på, om medlemmer af Medicinrådet får økonomisk kompensation for deres arbejde for rådet, og om de kan bruge arbejdstid på at læse op til møderne eller må bruge deres fritid til det.

Rundspørgen er foretaget, efter at blandt andet Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) i høringssvar til høringen over evalueringen af Medicinrådet har gjort opmærksom på, at mængden af arbejde for råds- og fagudvalgsmedlemmer er voldsom, og at mange må bruge fritid og weekender på arbejdet uden at få betaling for det.

Danske Regioner har dog ikke mulighed for at gå ind i aftaleforholdene på de enkelte hospitaler, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose. Problemet skal løses af hospitalerne og Medicinrådet, siger hun.

”Der er ingen tvivl om, at der er en vis arbejdsbyrde forbundet med at deltage i Medicinrådets arbejde. Derfor har de regioner og organisationer, der indstiller medlemmer til Medicinrådet, også selv et vist ansvar for, at deres medlemmer sikres de rette betingelser for at deltage i arbejdet. Det er vigtigt, at hospitalsledelserne tager de nødvendige hensyn og sørger for rimelige forhold, som gør, at Medicinrådets medlemmer aflastes i det daglige, så de har mulighed for at deltage aktivt i arbejdet,” siger hun.

Samtidig skal man i Medicinrådet gøre, hvad man kan for at lette arbejdet for råds- og fagudvalgsmedlemmerne, siger Lose.

”Evalueringen af Medicinrådet peger på, at Medicinrådet fremadrettet bør fokusere yderligere på, hvordan arbejdsbyrden kan mindskes. Det vil vi derfor nu bede Medicinrådet om at fokusere på det og på et senere tidspunkt bede Medicinrådet om en status for, hvad man har gjort for at mindske arbejdsbyrden for medlemmerne.”

 

LÆS OGSÅ:

 

 

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk