”Situationen betyder, at tilbuddet om klimaterapi risikerer at kollapse," siger Jørgen Serup.

Professor: Djøfferne ødelægger tilbud til hudpatienter

En ny rammeaftale, som efter planen skulle træde i kraft 1. juli, men som foreløbig er forsinket i alle regioner på nær Nordjylland, risikerer at ødelægge et velfungerende tilbud til svært ramte psoriasispatienter. Det frygter professor ved Bispebjerg Hospitals dermatologiske afdeling, Jørgen Serup.

I årtier har psoriasispatienter nydt godt af ophold ved Det Døde Hav i Israel, hvor der er unikke klimatiske forhold, som hjælper dem, og som koster langt mindre end biologisk medicin. Men nu er flere udbydere af klimaterapi for psoriasispatienter kommet under pres, efter at Region Nordjylland skal lave en fælles rammeaftale for regionernes brug og afregning af klimaterapi. Regionerne har sendt en kontrakt med stramme vilkår og en prisreduktion på ti procent i udbud, og argumentet er, at de vil sikre fastholdelsen af pladser til patienter, der gerne vil i klimaterapi. Det modsatte kan være ved at ske, mener både læger og udbydere.

”Situationen betyder, at tilbuddet om klimaterapi risikerer at kollapse. Ikke på grund af kvaliteten af behandlingen, og heller ikke på grund af prisen, for behandlingen koster en tredjedel af den biologiske behandling, som er alternativet. Problemerne kommer på grund af en kontrakt, regionerne er blevet enige om, som underminerer området. Den er ikke rimelig og formentligt også i modstrid med den overordnede politiske intention om også fremover at bevare og fremme kvaliteten af klimaterapi. Klimaterapi er ikke en lukrativ forretning, og tilbuddet er dybt afhængigt af, at der findes leverandører, der vil og kan yde et langvarigt sejt træk. Forsvinder leverandørerne, forsvinder tilbuddet også,” siger Jørgen Serup.

Det er ikke lykkedes Sundhedspolitisk Tidsskrift at komme i kontakt med den jurist i Region Nordjylland, der har stået i spidsen for rammeaftalen, men ifølge udbudsmaterialet er målet med aftalen at skabe ens vilkår og priser hos leverandørerne af klimabehandlinger, og hensigten er, at regionerne kun vil købe klimabehandling hos leverandører, som har en rammeaftale i ordningen.

Men den ordning, som Region Nordjylland har udarbejdet, og som de øvrige regioner er gået med til, gør det svært for de to udbydere, som hidtil har udbudt klimaterapi i Israel, til at få forretningen til at løbe rundt. Regionerne har sat en fast pris på 32.365 kroner per behandling. En pris, der ifølge teksten i rammeaftalen er fastlagt på grundlag af et beregnet prisniveau for 2019 og herefter fratrukket ti procent, og prisen er ikke til forhandling, står der i udbudsmaterialet.

For virksomheden "1 Bedre Liv", som er en af de to hidtidige danske udbydere af klimaterapibehandlinger i Israel, betyder aftalen imidlertid en prisreduktion på 15 procent i forhold til deres nuværende pris. Og da rammeaftalen er bindende for to år, hvorefter den kan forlænges i to år yderligere, vil det vil reelt sige, at virksomhederne ikke får mulighed for at regulere prisen før om fire år.

For de to danske udbydere af klimabehandlinger ved Det Døde Hav, har udsving i valutakurserne og politiske beslutninger, som for eksempel påvirker afgiften på flybilletter eller huslejen, betydning for, hvilken pris de skal have for at få overskud af forretningen. Derfor kan en fastlåst pris blive dyr for dem. Samtidig vil regionerne heller ikke binde sig til at sende et minimum antal patienter til klimaterapi, og blandt andet af de grunde er medejer i 1 Bedre Liv, Robert Milutin, yderst kritisk over for den nye rammeaftale; men virksomheden har dog budt ind alligevel, fordi alternativet er at lukke forretningen, fortæller Milutin.

”Hidtil har vi konkurreret på markedsvilkår med den anden store udbyder, og det har fungeret fint, men nu bliver prisen dikteret af regionerne, og vi har umiddelbart ikke mulighed for at justere i forhold til de udsving i udgifter, som kommer af, at vores forretning foregår i et andet land,” siger Robert Milutin. 1 Bedre Liv har af flere omgang gjort regionerne opmærksomme på de forhold og håber på, at der findes en løsning på problemerne.

Regionernes udbud af klimaterapi er et ”udbud light”, hvor alle, der byder ind inden for tidsfristen, og som møder regionernes kriterier, får lov at indgå aftaler med regionerne om at tage imod patienter. Men også processen omkring udbuddet kritiseres.

Udbudsbetingelserne blev offentliggjort 2. april, og deadline for ansøgning var den 15. maj og altså seks uger senere. Forud var gået en proces, hvor alle eksisterende udbydere af terapiformen var inviteret til drøftelser om udbuddet med Danske Regioner, og ifølge udbudsmaterialet skulle betingelserne kunne justeres i løbet af denne proces. Men hos 1 Bedre Liv oplevede Robert Milutin ikke, at firmaets indsigelser blev hørt. Regionerne har fra start understreget, at udbuddet ikke er en spareøvelse, og at formålet er at sikre kapacitet på området, men det er ikke skrevet ind i udbudsmaterialet, fortæller han.

En anden krølle på historien er, at den anden store danske udbyder af klimaterapi i Israel, det fondsejede Helse Rejser, ifølge direktør Heidi Maak Glinvad aldrig modtog beskeden om, at udbuddet var i gang, og derfor heller ikke nåede deadline.

Heidi Maak Glinvad ønsker ikke at gå ind i en debat om processen, men hun fortæller, at der arbejdes på at finde en løsning på problemet. Men hvis regionerne holder fast i formuleringerne i udbudsmaterialet, kommer den ældste udbyder af klimaterapi til Det Døde Hav ikke til at udbyde behandlinger de næste fire år.

Andre aktører har ikke alternativ

Til gengæld er to andre aktører kommet på banen, nemlig et tilbud fra virksomhederne Læsø Kur og Spa Tours, der tilbyder behandling henholdsvis på Læsø og i Slovakiet. Professor Jørgen Serup mener dog ikke, at de to er et alternativ til behandlingen i Israel.

”Det særlige ved behandlingen ved Det Døde Hav er, at behandlingen foregår i et niveau, som ligger 300 meter under havoverfladen, og det giver en særlig filtrering af lyset, og sammen med de salte og svovle, der er i vandet og luften dernede har en dokumenteret effekt på psoriasispatienter. Det klima findes ikke i Danmark eller Slovakiet, og derfor er relevansen af behandling her langt mere usikker, og det har ikke interesse for os på Bispebjerg Hospital,” siger han.

Synspunktet understøttes af en rapport fra Det Sundhedsfaglige Fakultet ved Københavns Universitet udgivet i maj i år.

Rapporten, som Serup har været bivejleder på, konkluderer, at klimaterapiformen er betinget af de særlige geografiske og klimatiske forhold ved Det Døde Hav, og at det er den samlede effekt af sollys, saltbade, afstresning, patientundervisning samt opsporing af følgesygdom, som foregår ved behandlingstilbuddene i Israel, der har den positive effekt på psoriasispatienternes hud.

Ifølge rapporten viser både ældre og nyere litteratur, at klimaterapi som induktionsbehandling har effekt på linje med biologisk behandling, men i modsætning til, hvad Den Nationale Kliniske Retningslinje for Psoriasis fra 2016 angiver, så er det ikke anbefalelsesværdigt at erstatte klimaterapi ved Det Døde Hav med lysbehandling herhjemme, da effekten af sidstnævnte ikke er dokumenteret. De to behandlingsmetoder kan ikke sammenlignes, står der i rapporten.

Jørgen Serup frygter, at de nye regler kommer til at give problemer, når han her i august skal i gang med de planlagte visitationer til efterårets klimaterapiophold.

”Det er noget kontraktjuristeri, der bliver bundet op i en masse teknikaliteter, som for eksempel at vi nu skal sende en invoice, som skal underskrives af regionen, før vi kan sende en patient afsted. Hvad skal personen hos regionen gøre? Vi følger nogle visitationsregler, så de kan jo ikke gøre andet end at skrive under, så det er ikke andet end en forsinkelse af processen, og det er altså 300 patienter, der bliver generet med det her,” siger Jørgen Serup.

Det er blot eksempel på en af de små teknikaliteter, der med rammeaftalen er kommen ind i administrationen af klimiaterapien, og det er hverken praktisk, gennemtænkt eller nødvendigt, mener Jørgen Serup.

”Ordningen blev i sin tid etableret af den socialdemokratiske statsminister Viggo Kampmanm, og den har den har fungeret fint i et tillidsforhold mellem hospitalerne, udbyderne og patienterne, lige ind til djøfferne fra regionerne kom ind over,” siger Jørgen Serup.

 

Like eller del denne artikel