Karin Zimmer.

Praktiserende læger uforstående overfor nødklinikker

Der er fortsat praksis i hovedstaden, som har plads til patienter, siger de praktiserende læger i hovedstaden (PLO Hovedstaden), som ikke mener, at forudsætningerne i sundhedsloven er opfyldt for regionens planer om at oprette to nødklinikker på Amager og Bispebjerg Hospital.

Hen over sommeren blev lægedækningsproblemet mere akut i København og på Frederiksberg. 99 procent lukkede praksis betød, at borgere, som flyttede til de to kommuner, ikke kunne finde en læge.

PLO Hovedstaden besluttede derfor i juli måned, på anmodning af regionen, at skrive ud til lægerne i de to kommuner for at bede om, at praksis optog flere patienter. Ifølge formanden og næstformanden for PLO Hovedstaden, Karin Zimmer og Benny Ehrenreich, så kontaktede 60-70 praksis regionen i løbet af kort tid, hvilket svarer til næsten hver fjerde af lægerne i området.

"Der blev lavet særlige aftaler om tilmelding af patienter, og der er fortsat praksis, der har plads til patienter efter denne ordning. Derfor er det uforståeligt for os, at regionen nu har besluttet at oprette to midlertidige regionsklinikker," skriver Karin Zimmer og Benny Ehrenreich i et fem sider langt brev til regionsmedlemmerne i Region Hovedstaden.

Region Hovedstadens udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng besluttede nemlig onsdag i sidste uge, at regionen skal oprette to midlertidige klinikker på henholdsvis Amager Hospital og Bispebjerg/Frederiksberg Hospital snarest muligt. Det vil så være hospitalerne, der har ansvaret for bemandingen.

For 2,5 år siden blev der også oprettet en regionsklinik på Bornholms Hospital, og her aflønner Region Hovedstaden hospitalet pr. patient. Det samme er planen at gøre på mager Hospital og Bispebjerg/Frederiksberg Hospital.

Men Karin Zimmer og Benny Ehrenreich stiller spørgsmålstegn ved, om regionen har fulgt sundhedsloven, da beslutningen om at oprette nødklinikkerne blev taget.

"Regionen har ret til at åbne midlertidige regionsklinikker (sundhedslovens § 227, stk. 6), men vi mener ikke, at forudsætningerne er opfyldt, nemlig at ALLE muligheder skal afsøges, for at borgerne kan få en fast læge frem for skiftende læger ansat på et hospital," skriver lægerne, som beklager, at PLO-Hovedstaden ikke har været inddraget i planerne på forhånd.

De to læger kommer med en række konkrete forslag til, hvordan lægemanglen i hovedstaden kan udbedres - f.eks., at praktiserende læger, der skal starte praksis, kan tilbydes lokaler på hospitalsmatriklerne. Der stilles nemlig så store krav til nye praksislokaler om tilgængelighed, f.eks. elevator og handicaptoilet, at der er læger, der må opgive at nedsætte sig, fordi det i praksis viser sig meget svært at finde egnede lokaler.

PLO Hovedstaden foreslår også, at eksisterende praksis kan få lov til at udvide og gå sammen om flere patienter og mere personale, hvilket foreningen har medlemmer på Amager, som gerne vil.

Karin Zimmer og Benny Ehrenreich foreslår også, at at ydernumrene (tilladelse til at starte praksis i et område, red.) gives fri og gøres knap så geografisk bundne. Hvis en læge finder egnede praksislokaler i en anden bydel end ydernummeret er til, evt. i fællesskab med andre, skal han eller hun kunne få lov til det.

Derudover opfordrer de regionen til at hjælpe aktivt med at finde egnede praksislokaler og at udbyde praksis på licens, en mulighed i overenskomsten, som regionen endnu ikke har gjort brug af.

"Et godt samarbejde mellem de praktiserende læger og Region Hovedstaden er den eneste strategi, der giver almen praksis en chance for at overleve, og dermed giver borgerne mulighed for at have en praktiserende læge, der kender dem. Hvordan kommer vi tilbage på sporet, hvor vi i fællesskab finder langtidsholdbare løsninger?" skriver de praktiserende læger til regionen.

Qasam Nazir Ahmad (Alternativet), formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, sagde i sidste uge til Sundhedspolitisk Tidsskrift, at regionsrådet forsat ønsker at samarbejde med PLO Hovedstaden og Københavns og Frederiksberg kommuner at finde varige løsninger, som kan sikre lægedækningen i hovedstadsområdet, men at regionen lige her og nu er nødt til at finde en løsning på den akutte mangel på læger.

 

Tags: almen praksis

Like eller del denne artikel