"Man kan godt sige, at det virker lidt groft at overlade ansvaret til hospitalerne. Men det er mit klare indtryk, at hospitalerne har eller vil kunne få speciallæger i almen medicin, som vil kunne klare opgaven," siger Qasam Nazir Ahmad.

Region Hovedstaden opretter regionsklinikker på hospitaler

På grund af akut lægemangel i Region Hovedstaden, har regionen bedt Amager og Bispebjerg Hospitaler stå for at tilbyde midlertidig lægehjælp, så alle borgere sikres et alment lægetilbud.

Lige nu er 98 procent af de praktiserende læger i Københavns Kommune lukket for tilgang af patienter og på Frederiksberg er det 100 procent.

”Situationen er, at tre praktiserende læger i København lukker deres praksis til oktober, og to læger, som skulle oprette en praksis, har valgt alligevel ikke at gøre det og giver deres licens tilbage. Derfor forsvinder fem læger i en tid, hvor der flytter rigtig mange studerende til hovedstaden, så hvis vi skal sikre alle muligheden for at gå til læge, så er det nødvendigt, at regionen opretter to midlertidige tilbud,” siger Qasam Nazir Ahmad (Alternativet), formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng.

Udvalget besluttede onsdag, at regionen opretter to midlertidige klinikker på henholdsvis Amager Hospital og Bispebjerg/Frederiksberg Hospital snarest muligt. Det vil så være hospitalerne, der har ansvaret for bemandingen.

For 2,5 år siden blev der også oprettet en regionsklinik på Bornholms Hospital, og her aflønner Region Hovedstaden hospitalet pr. patient.

"Det samme vil vi gøre med Amager og Bispebjerg. Men mens klinikken på Bornholm skal være der i seks år, så skal disse nye klinikker kun være der et år," siger Qasam Nazir Ahmad, som mener, at nye muligheder for organisationsformer forhåbentlig vil have løst den aktuelle lægemangel om et år.

”I Region Hovedstaden ønsker vi fortsat sammen med PLO-Hovedstaden og Københavns og Frederiksberg kommuner at finde varige løsninger, som kan sikre lægedækningen i hovedstadsområdet, men lige her og nu er vi nødt til at finde en løsning på den akutte mangel på læger,” siger Qasam Nazir Ahmad.

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Men hvordan skal hospitalerne løse problemet med at skaffe læger nok?

Qasam Nazir Ahmad: "Man kan godt sige, at det virker lidt groft at overlade ansvaret til hospitalerne. Men det er mit klare indtryk, at hospitalerne har eller vil kunne få speciallæger i almen medicin, som vil kunne klare opgaven."

Når tilbuddene åbner, vil borgere i København og Frederiksberg kommuner kunne tilmelde sig de midlertidige lægeklinikker via den almindelige tilmelding på borger.dk.

Region Hovedstaden har i løbet af 2017 og 2018 øget antallet af praktiserende læger med 20 pladser, hvoraf 9 er tilført københavnsområdet. Det har dog ikke været muligt at få læger til alle pladserne.

Regionen undersøger lige nu muligheden for at etablere licensklinikker. Det er klinikker, hvor regionen stiller lokaler til rådighed for speciallæger i almen medicin, som ønsker at prøve at arbejde som praktiserende læge. Der arbejdes også med andre alternative organisationsformer, f.eks. satellitpraksis og mobil kapacitetsudvidelse.

Tags: almen praksis

Like eller del denne artikel