Sundhedspolitisk Tidsskrift

Patientforening i chok over afvisning af behandling til knoglemarvskræft

I går afviste Medicinrådet at godkende vedligeholdelsesbehandlingen Revlimid til yngre patienter med knoglemarvskræft (myelomatose). Afvisningen skete efter mere end et års sagsbehandling og på trods af, at det er bevist, at behandlingen i gennemsnit giver de uhelbredeligt syge kræftpatienter to års længere levetid. 

Dansk Myelomatose Forening er lamslået over afgørelsen, fortæller formand Søren Dybdahl.

"Vi mindes ikke, at Rådet før er kommet med en så klokkeklar økonomisk begrundet afvisning af en behandling. Men nu er der for første gang i Danmark sat en pris på patienternes liv, når Medicinrådet vil ikke vil godkende medicin, som kan forlænge livet i to år for en gruppe kræftpatienter, kun fordi lægemidlet er for dyrt. Man siger til myelomatosepatienterne: Vi har en medicin her, som det er bevist kan give jer to år ekstra at leve i, men vi synes ikke I er pengene værd,” siger Søren Dybdahl og fortsætter:

"Medicinrådets begrundelse er klart i modstrid med det, danskerne blev lovet, da Medicinrådet blev nedsat. Der blev det sagt, at vi skulle have mere sundhed for pengene, men det blev også understreget, at økonomien ikke skulle være det styrende princip. Det har økonomien været her. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om politikerne på Christiansborg synes, det er i orden?”

Næstformand i Dansk Myelomatose Forening, Lisbeth Egeskov, har siddet som patientrepræsentant i fagudvalget for myelomatose. Hun kalder vurderingsprocessen vedrørende Revlimid for ”en skueproces”.

“Til Medicinrådets afvisning af Revlimid som vedligeholdelsesbehandling, en behandling som vi har arbejdet med i fagudvalget i over et år, og svaret på yderlige spørgsmål fra rådet i tre-fire omgange, må jeg sige, at det lige nu mest virker, som om det kun har været en skueproces. Amgros og Medicinrådet har jo kendt til prisen på behandlingen lige fra den første prisforhandling, og lægernes faglige vurdering har intet betydet for afgørelsen,” siger Lisbeth Egeskov og tilføjer:

“Mit hjerte bløder for alle de yngre patienter med knoglemarvskræft, der nu får to år mindre med deres familie, end de kunne have fået.”

Udelukkende økonomisk begrundet afgørelse

Medicinrådet skriver som begrundelse for sin afvisning af Revlimid som vedligeholdelsesbehandling til myelomatose efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte, at selv om vedligeholdelsesbehandling med Revlimid er kategoriseret som havende vigtig klinisk merværdi, er den nuværende pris ”imidlertid meget høj og ude af proportion med den kliniske merværdi.”

”Afvisningen er udelukkende økonomisk begrundet, idet Medicinrådet er enig med fagudvalgets vurdering af, at vedligeholdelsesbehandling med Revlimid efter stamcelletransplantation til den yngre del af patienterne, som kan tåle denne skrappe behandling, har en vigtig klinisk merværdi. Det mangler ikke dokumentation for virkningen, og det er heller ikke derfor, at Medicinrådet har afvist standardbehandlingen,” siger Søren Dybdahl og fortsætter:

“Jeg håber, at politikerne på Christiansborg er klar over, at Danmark med Medicinrådets afgørelse ikke længere kan tilbyde en behandling af myelomatose i verdensklasse, som vi ellers plejer at bryste os af. Det vil fra nu af være sådan, at man kan få en bedre behandling og en længere overlevelse, hvis man søger til et land, hvor vedligeholdelsesbehandling efter stamcelletransplantation er standardbehandling. I USA kunne man f.eks. ikke drømme om ikke at give vedligeholdelsesbehandling til myelomatosepatienter, der har fået knoglemarvstransplantation.”

Dansk Myelomatose Forening er bekymret over, hvordan Medicinrådet kommer til at tackle, at kræftbehandlingen bliver mere og mere individuel og dermed med stor sandsynlighed også dyrere og dyrere.

“Vi er som patientforening dybt frustrerede. Inden for kræftbehandling vil en lang række fremtidige lægemidler og behandlingsmetoder blive mindst lige så kostbare som den behandling, Medicinrådet nu har afvist. Fremtiden inden for kræftbehandling er en mere individuelt tilrettelagt behandling af den enkelte patient på baggrund af den genetiske profil. Det bliver ikke billigt. Spørgsmålet er, om den form for behandling så bliver utilgængelig for danske kræftpatienter,” siger Søren Dybdahl.

Regionernes indkøbsorganisation Amgros har vurderet de gennemsnitlige meromkostninger per patient ved brug af Revlimid sammenlignet med ingen behandling. I analysen, som Amgros mener er mest sandsynlig, er meromkostningerne for Revlimid sammenlignet med placebo 1,8 mio. DKK per patient. Amgros vurderer at budgetkonsekvenserne for regionerne per år ved anbefaling af Revlimid som standardbehandling vil være ca. 170 mio. DKK per år.

I dette beløb er ikke medtaget en hemmelig rabat fra producenten Celgene.

 

LÆS OGSÅ:

Tags: revlimid

Like eller del denne artikel