Sten Oyre.

Forening mod Sundhedsplatformen udgiver kritisk problemkatalog

Landsforeningen Sundhedsplatformen Nej Tak har lavet et nyt problemkatalog, som fortæller om de massive problemer i sundhedsvæsenet, som foreningen mener er knyttet til Sundhedsplatformen. 

Med Sten Oyre, overlæge, Psykiatrisk Hospital, Risskov og formand for `Landsforeningen Sundhedsplatformen – Nej Tak´ arbejder foreningen målrettet på at få skrottet sundhedsplatformen.

Derfor har de netop udgivet et problemkatalog på 31 sider, hvor der sættes fokus på, hvordan sundhedsprofessionelle oplever, at Sundhedsplatformen gør dem til dårligere læger og sygeplejersker, fortæller Sten Oyre.

I problemkataloget optræder sundhedsprofessionelle for at dele deres oplevelser omkring, hvordan Sundhedsplatformen besværliggør dagligdagen og suger arbejdsglæde fra dem. Kataloget er udviklet efter videnskabelige metoder, så man kan gå tilbage til alle kilder, der optræder i kataloget, fortæller Sten Oyre. 

”Problemkataloget påpeger også, at Sundhedsplatformen, der faktisk af Region Hovedstaden og Region Sjælland er indkøbt for at give bedre patientsikkerheden, medfører lige det modsatte. Dét har med høj sandsynlighed ført til dødsfald på f. eks. Roskilde Sygehus. Vi kommer med eksempler på, hvordan langvarig oplæring alligevel ikke har været tilstrækkeligt, og at end ikke it-eksperterne på sundhedsplatformens helpdesk altid kan hjælpe,” siger Sten Oyre.

I et uddrag fra problemkataloget har en sygeplejerske skrevet følgende om sine oplevelser med at arbejde i Sundhedsplatformen:

”Efter knap et år med SP har jeg tænkt over, hvad den har gjort ved mig personligt, mig, en totalt erfaren sygeplejerske gennem godt 30 år, og med ca. 20 år i samme afdeling. (…)
Jeg har tidligere kunnet tage medansvar for, at mine patienter havde et godt forløb, at de var trygge ved behandlingen, men nu må jeg til dels overlade det til SP, fordi jeg ikke kan gennemskue, om jeg har overset noget???! Mangler jeg at registrere noget, jeg ikke ved, jeg skal? Er en ordineret henvisning kommet til den rigtige afdeling? Har jeg egentlig dokumenteret rigtigt” For systemet fortæller det ikke.
Jeg oplever, at min krop og hjerne stresser over det, jeg ikke kan finde ud af ved SP, og al den unødige tid, jeg bruger foran computeren. Det gør, at jeg bliver presset. Jeg er meget bange for at træffe forkerte beslutninger for patienterne og at lave fejl baseret på grund af mangelfuld viden om SP, og det giver utryghed i mig, jeg ikke kan leve med. Og når arbejdsglæden er forsvundet, er det ikke til at bære længere. (…)”

Bekymret for patientsikkerheden

Sten Oyre siger, at noget af det, som virkelig optager han er, at i sidste ende er det patienterne, som bliver ofre, hvis Sundhedsplatformen ikke udskiftes med et andet og bedre system, og det er en af grundene til, at foreningen har sendt et problemkatalog på gaden, som kan være med til at sætte fokus på problemerne.

”Patienterne både lider og dør, fordi Sundhedsplatformen ikke fungerer. De sundhedsprofessionelle føler ikke, at de kan være de læger eller sygeplejersker, de gerne vil være, fordi deres tid ryger ind i skærmen i stedet for over på patienterne,” siger Sten Oyre.

”Der foregår i øjeblikket en åreladning fra regioner, der har Sundhedsplatformen, ud i det private og til regioner, der ikke bruger Sundhedsplatformen. Det betyder i sidste ende, at patienterne kommer til at betale prisen, fordi der sker en vidensflugt væk fra de berørte regioner over i andre. Det betyder, at nogle af de bedste læger og behandlere ikke længere er tilgængelige for patienterne i de regioner, der har Sundhedsplatformen,” fortæller Sten Oyre.

”Jeg tror, at Sundhedsplatformen vil afgå ved døden i USA, hvor den er udviklet, inden for fem-tyve år, fordi den simpelthen ikke er bygget på sund kode, men derimod er fuld af huller i sit fundament. Konsekvensen af det, er, at der hele tiden knopskyder fejl, som man skal bruge ressourcer på at rette,” siger Sten Oyre, som foruden at være psykiater også er uddannet inden for datalogi med ti års erfaring i at udvikle brugervenlige interfaces.

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Men har I ikke brokket jer for længe? Må I ikke erkende, at Sundhedsplatformen er blevet bedre efterhånden?

Sten Fyre: "Det er lidt bedre i dag, end da den blev lanceret, men systemet bliver ved med at lave fejl, som det kræver tunge ressourcer at håndtere. Systemet er måske gået fra karakteren F til F+,  men som IT-nørd kan jeg se, at Sundhedsplatformen er en dødssejler, og at systemet, som det er i dag, er en tabt sag.”

Personligt engagement koster kassen

Retorikken er ikke tilfældig, når formand Sten Oyre skal sætte ord på, hvorfor han i øjeblikket bruger fire dage om ugen på det frivillige arbejde, som foreningsarbejdet kræver af ham. Et valg, der for Sten Oyre betyder, at han går 60.000 kroner om måneden ned i løn.

”Vi arbejder for at få skrottet Sundhedsplatformen. Den er som den sorte pest, som skal udryddes så hurtigt som muligt, fordi den suger faglighed, overskud og arbejdsglæde ud af læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, som er tvunget til at arbejde i systemet,” siger Sten Oyre.

Foreningens vigtigste mission er at gøre det klart, hvad Sundhedsplatformen egentlig har af konsekvens for de sundhedsprofessionelle. Når de giver udtryk for deres frustrationer i forhold til at arbejde i systemet, er det ikke udtryk for brok og klynk, uvillighed til omstilling eller simpelthen fordi, man måske er oppe i årene, og ikke kan magte at sætte sig ind systemet, fortæller Sten Oyre. 

Landsforeningen Sundhedsplatformen - Nej Tak har i øjeblikket 5.500 medlemmer på Facebook og en hjemmeside er også kommet til.

Foreningen er derudover også stiftet for at rejse penge til det politiske arbejde samt skabe et ståsted, hvor foreningens arbejde kan vinde mere legitimitet, fortæller Sten Oyre.

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel