Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Jakob Kjellberg om afvisning af medicin: Systemet virker, som det skal

Medicinrådets afvisning af det eneste lægemiddel til progressiv sclerose skete på trods af anbefaling fra regionernes egen indkøbsorganisation, Amgros.

Da Medicinrådet 30. maj afviste ibrugtagning af den eneste lægemiddel til behandling af primær progressiv multipel sclerose, Ocrevus, skete det på trods af, at regionernes egen indkøbsorganisation Amgros havde anbefalet det.

Selv om den såkaldt kliniske merværdi var lille, vurderede Amgros nemlig, at meromkostningerne var rimelige.

Resultatet af omkostningsanalysen viste, at de samlede gennemsnitlige omkostninger pr. patient i behandling med Ocrevus ville have været 200.150 kr. i det første år og 196.254 kr. i det andet år. Samtidig vurderede Amgros, at ca. hver tredje af landets 2400 patienter med primær progressiv sclerose ville have fået lægemidlet, og at det derfor i alt ville have kostet ca. 116 millioner kroner årligt. Derfra skal dog trækkes en hemmeligholdt rabat, som medicinalvirksomheden bag produktet, Roche, ville give.

“Medicinrådet vurderer, at behandling med Ocrevus er forbundet med betydelige meromkostninger sammenlignet med ingen sygdomsmodificerende behandling. Og Medicinrådet vurderer ikke, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de omkostninger, Ocrevus forventes at have. Her ser man, at Medicinrådet i sidste ende kan lave en vurdering, som adskiller sig fra Amgros. Det er et eksempel på, at systemet i sidste ende virker som det skal,” siger professor i sundhedsøkonomi og programleder for sundhed i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), Jakob Kjellberg.

Han mener ikke, at man kan tale om en ramme for, hvor meget Medicinrådet vil betale for et lægemiddel. Der er tale om et sammenspil mellem Amgros og Medicinrådet, hvor Medicinrådet i sidste ende er overdommer.

“Med tiden vil der komme et klarere billede af, hvad rammen er for, hvad et lægemiddel må koste. Lige nu er der meget få punkter, men efter 10 runder er der en klarere idé om, hvad rammen er,” siger han og fortsætter:

“Man kan tale om, at der er sammenhæng mellem størrelsen af den vurderede kliniske merværdi og pris. Medicinrådet vil generelt gerne betale mere, når der er tale om stor eller vigtig merværdi og mindre, hvis der er tale om en lille merværdi. Alligevel er der undtagelser, hvor andre kriterier tages i brug. Eksempelvis alvorlighedskriteriet, som er brugt i behandlingen af Spinraza, hvor der er blevet åbnet op for, at de patienter, som på baggrund af evidens kan få noget ud af at få lægemidlet, nu kan få det, selvom lægemidlet er omkostningstungt,” siger Kjellberg.

Spinraza er det eneste lægemiddel til den aggressive muskelsvindsygdom spinal muskelatrofi, og listeprisen ligger første år på 3,6 millioner kroner, de efterfølgende år på det halve. Rabatten, som medicinalvirksomheden bag produktet, Biogen, vil give, forventes at være på ca. 40 procent.

 

LÆS OGSÅ:

Tags: multipel sclerose, sclerose, ocrevus

Del artikler