Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Sikring af medicinforsyning er en opgave for EU

Debat

Jacob Rosenberg
Professor, overlæge, dr.med.

Medlem af Region Hovedstaden (Kons.)
Kandidat til EP-valget

Forsyningssikkerhed af medicin er ikke noget, vi som lille land kan løse. Problemet skal løses i EU: Det skal gøres lettere og mere attraktivt for store medicinalfirmaer at producere deres produkter inden for EU's grænser, skriver Jacob Rosenberg, overlæge, professor, regionsrådspolitiker og kandidat til Europa-Parlamentsvalget 9. juni.

Forsyningssikkerhed for medicin er blevet en global udfordring, og EU står over for en vigtig opgave: At sikre, at ingen skal stå hjælpeløse på apoteket, især når det handler om de allermindste eller de mest syge. Forestil dig, at du, bekymret og stresset, løber til apoteket for at hente Panodil til dit feberramte barn – kun for at finde ud af, at hylderne er tomme.

Regeringen vil pålægge medicinalfirmaerne at opbygge lagre svarende til otte ugers forbrug og sende ugentlige indberetninger til myndighederne om lagersituationen. Lovforslaget omfatter 750-800 præparater og 250 virksomheder. Det vil give dyrere medicin, fordi virksomhederne skal dække engangsomkostninger på op til 185 millioner kroner til it-udvikling og varige årlige udgifter på op til 160 millioner kroner. Det er imidlertid en lappeløsning, som slet ikke tager fat i roden til problemet.

Hvis det allerede er svært at få fat i nok medicin, bliver situationen ikke bedre af, at man også skal sørge for at have et lager. Flere af de firmaer, som de nye regler gælder for, opererer på globalt plan og ser Danmark som et lille og mindre vigtigt marked. Der er en risiko for, at de kan vælge at forlade det danske marked for at undgå ekstra besvær og omkostninger, hvilket kan føre til yderligere problemer med forsyningen af medicin i Danmark. Og netop derfor skal problemet med forsyningssikkerhed for medicin ikke løses af lille Danmark, men skal op på EU-plan.

Og hvad er så årsagen til problemet? Man har effektiviseret produktionen af lægemidler, så vi får meget billig medicin. Det betyder, at man har samlet produktionen på færre og større fabrikker, og i mange tilfælde udenfor EU, blandt andet i Kina. Det gør produktionen meget sårbar. Der skal pludselig kun én konflikt, én brand, én orkan eller ét kvalitetsproblem til, før hele verdens forsyning af et lægemiddel kommer i vanskeligheder. 

Der er dog noget, som EU kan gøre, for at medicinforsyningen bliver mindre afhængig af enkelte store fabrikker udenfor EU. Det er essentielt, at vi gør det lettere og mere attraktivt for store medicinalfirmaer at producere deres produkter inden for EU's grænser. Det er lige nu for dyrt og for bureaukratisk, så vi må gøre det billigere og nemmere at producere medicin i EU. Derfor må EU understøtte produktion af medicin for eksempel med økonomiske incitamenter og ikke mindst med et meget kritisk blik på bureaukratiet omkring produktion af medicin.

 

Relaterede artikler

forsyningssikkerhed

Del artikler