Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Heldigvis ser især booster-vaccinerne ud til at bremse den smittestigning, vi indledte efteråret med. Dermed kan vi tilsyneladende holde den samlede COVID-19 immunitet i befolkningen høj, og det er jo godt nyt," siger Henrik Ullum.

Statens Serum Institut i ny, overraskende melding om COVID-19

Statens Serum Institut (SSI) har tidligere forventet en øget smitte med COVID-19 hen over vinteren, hvor danskerne rykker indenfor og omgås hinanden tættere. Men nu har piben fået en anden og mere optimistisk lyd.

I et nyt notat om udviklingen i COVID-19 denne vinter skriver SSI tirsdag, at instituttet forventer "en faldende til stabil udvikling" af COVID-19-epidemien over de kommende måneder. Fremskrivningen baserer sig på viden om immuniteten i befolkningen, effekten af boostervaccinerne og viden om de cirkulerende varianter.

”Vi har tidligere frygtet en større stigning af COVID-19 smitte her i efteråret og vinteren. Det ville være naturligt, fordi vi rykker indenfor og omgås hinanden tættere. Men heldigvis ser især booster-vaccinerne ud til at bremse den smittestigning, vi indledte efteråret med. Dermed kan vi tilsyneladende holde den samlede COVID-19 immunitet i befolkningen høj, og det er jo godt nyt. Men virus har snydt os før med nye varianter, så vi overvåger selvfølgelig situationen nøje,” siger direktør for SSI, Henrik Ullum.

Fra midten af september steg coronasmitten og de COVID-19 relaterede indlæggelser, mens smitten og de relaterede indlæggelser aktuelt er let faldende. Faldet i smitteforekomst skyldes sandsynligvis en vaccinationseffekt fra de variantopdaterede booster-vacciner, som dette efterår er blevet tilbudt sårbare og alle danskere over 50 år. 1,78 millioner danskere er foreløbig blevet booster-vaccineret. 

Nye foreløbige resultater fra Statens Serum Institut af effekten af de nye variantopdaterede vacciner viser, at booster-vaccinerne har en god effektivitet mod smitte og alvorlig sygdom. Kombinationen af vaccination og tidligere smitte gør, at mange danskere har opnået en hybridimmunitet, der beskytter både mod smitte og alvorlig sygdom. Samlet set giver det håb for stor modstandskraft mod covid-19 denne vintersæson. Hvor længe hybridimmunitet beskytter kan være svært at vurdere på lang sigt og giver derfor en usikkerhed i fremskrivningerne af epidemiens udvikling.

Der er aktuelt en lav test-aktivitet i samfundet, og det gør overvågningen mindre nøjagtig og dermed sværere at forudsige smittesituationen. Og hvis der opstår en ny variant med markant anderledes egenskaber end de, der cirkulerer i samfundet nu, vil det kunne ændre den reelle epidemiudviklingen i forhold til fremskrivningerne.

Størstedelen af indlæggelserne vil fortsat komme fra gruppen af 50+årige, mens størstedelen af smitten forventes at ses i gruppen af ikke nyligt booster-vaccinerede grupper. Tirsdag var der i Danmark registreret 686 nye smittede, og der er 292 indlagte med corona. Heraf er de 8 indlagt på intensiv, og 4 er i respirator.

De dominerende varianter i Danmark er fortsat omikronvarianter. BA.5 udgør samlet set ca. 89 procent af de sekventerede prøver, og denne andel har været stabil hen over de seneste måneder. BA.5 har udviklet sig til et stigende antal undervarianter med forskellige mutationer, hvor en del går igen på tværs af varianterne, og som der derfor også holdes særligt øje med. For nærværende er det især undervarianterne BQ.1, BQ.1.1. og BF.7, der giver anledning til særlig opmærksomhed, idet der ses tegn på højere grad af undvigelse af tidligere immunitet for disse varianter, hvilket øger risiko for reinfektion mens der pt. ikke ses alvorligere sygdomsforløb.

 

Relateret artikel

Like eller del denne artikel