Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Det er en spændende udvikling, og vi er glade for, at der sker noget - det er der ingen tvivl om. Vi får nu lov til at behandle de svære tilfælde, og vi oplever også meget glade og forventningsfulde patienter," siger Kasper Aanæs.

Medicinrådet anbefaler nyt middel mod kronisk bihulebetændelse - men økonomien er usikker

En ny biologisk behandling mod kronisk bihulebetændelse (kronisk rhinosinuitis) med næsepolypper anbefales nu af Medicinrådet - få måneder efter, at den første af slagsen blev anbefalet efter mange sværdslag. Spørgsmålet er nu, om der reelt er penge til behandlingerne.

Der er tale om en relativt dyr biologisk behandling, Nucala (mepolizumab), som Medicinrådet onsdag besluttede at anbefale.  I juni godkendte Medicinrådet et lignende lægemiddel til samme sygdom, Dupixent (dupilumab). Det skete efter pres fra specialister, efter at rådet tidligere på året havde afvist Dupixent med henvisning til økonomien. Man anerkendte dog, at lægemidlet virker efter hensigten. 

En god investering

Overordnet set glæder udviklingen Kasper Aanæs, overlæge på Rigshospitalets øre-næse-halskirurgiske afdeling. Han har tidligere argumenteret for, at biologisk behandling på området er en god investering, og han peger på, at de hårdt ramte patienter er meget håbefulde i forhold til det nye tilbud.

"Det er en spændende udvikling, og vi er glade for, at der sker noget - det er der ingen tvivl om. Vi får nu lov til at behandle de svære tilfælde, og vi oplever også meget glade og forventningsfulde patienter," siger han og tilføjer:

"Den store gamechanger var, da man i første halvår gik fra et 'nej' til i stedet at skærpe kravene til de patienter, der skal have behandlingen. Siden juni har det heddet sig, at vi må gå i gang med Dupixent fra 1. november. Mange patienter venter på 1. november, men med onsdagens beslutning må hospitalerne i princippet behandle med Nucala allerede nu," siger han.

Kan ramme økonomisk mur

At lægerne kan gå i gang med Nucala allerede nu, skyldes en lavere pris på dette lægemiddel, påpeger Kasper Aanæs.

"Priserne er jo hemmelige, men argumentet for, at man kan bruge Nucala, er, at det er billigere end Dupixent. Ifølge de få studier, der er publiceret, kunne det da også tyde på, at Dupixent er lidt mere effektivt end Nucala," siger han.

Kasper Aanæs fortæller, at der kan være problemer med finanseringen i første omgang.

"Når Medicinrådet godkender, er det også fordi, man regner med, at der vil være midler til det på hospitalerne. Men det er umiddelbart i afdelingens egen kasse, man skal finde pengene i dag. Og her ved jeg ikke, om man bare lige kan gå i gang alle steder. Vi har fået at vide, at vi kan gå i gang nu, men ingen har skrevet noget om økonomien."
 
Overlægen understreger, at han ser dette problem løst på sigt.

"Men på Rigshospitalet kan vi i begyndelsen komme til at tage patienter fra andre hospitalers optageområder," forklarer specialisten.

Opfordres til forskning

Fra 1. november, hvor Dupixent (Dupiulumab) også er tilgængeligt, har lægerne altså i princippet mulighed for at behandle de svært ramte patienter med den ene af to biologiske behandlinger. I den situation opfordrer Medicinrådet direkte til, at danske læger sammenligner de to midler for at få evidens for, hvilket middel der er mest effektivt. Rådet skriver: "Medicinrådet opfordrer de behandlende afdelinger til at opsamle data, som kan bidrage til afklaring af spørgsmålet om ligestilling af mepolizumab og dupilumab. Om to-tre år vil Medicinrådet med udgangspunkt i det indsamlede data vurdere, om der er grundlag for at revurdere anbefalingen. Medicinrådet anbefaler som udgangspunkt regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger. Medicinrådet har udarbejdet opstarts-, monitorerings- og seponeringskriterier."

Det er en invitation til forskning, de tager godt imod på Rigshospitalet, fortæller Kasper Aanæs.

"Det banebrydende her er jo også, at vi i begrundelsen for Medicinrådets godkendelse bliver opfordret til at sammenligne de to. Hvis får hjælp til at stable de rette betingelser op, kan vi lave noget banebrydende forskning - for hele verden, fordi vi har behandling til alle i det danske system. Vi selekterer ikke efter økonomi, som de fleste andre lande gør," siger han med henvisning til, at det forhold giver de mest valide forskningsresultater.

 

 

Medicinrådets begrundelse for anbefalingen

Medicinrådets anbefaling vedr. mepolizumab til behandling af kronisk rhinosinutitis med næsepolypper (CRSwNP), version 1.0

Medicinrådet anbefaler mepolizumab som tillægsbehandling til patienter med svær kronisk bihulebetændelse (rhinosinuitis) med næsepolypper. Anbefalingen gælder de patienter, som ikke har opnået tilstrækkelig effekt af funktionel endoskopisk sinuskirurgi og/eller behandling med systemisk kortikosteroid. Operationen skal være foretaget indenfor de seneste tre år.

Behandlingen reducerer sværhedsgraden af patienternes sygdom ved at mindske antallet, omfanget og/eller størrelsen af patienternes polypper og forbedrer patienternes livskvalitet uden at medføre væsentlige bivirkninger, sammenlignet med nasal steroid evt. i tillæg med funktionel endoskopisk sinuskirurgi og/eller systemisk kortikosteroid.

Medicinrådet har juni 2022 anbefalet dupilumab til samme patientgruppe. På baggrund af eksisterende studier vurderer Medicinrådet, at der ikke er væsentlige forskelle på effekt og bivirkninger ved de to behandlinger. Der er dog store usikkerheder ved denne sammenligning, og derfor opfordrer Medicinrådet de behandlende afdelinger til at opsamle data, som kan bidrage til afklaring af spørgsmålet om ligestilling af mepolizumab og dupilumab. Om to-tre år vil Medicinrådet med udgangspunkt i det indsamlede data vurdere, om der er grundlag for at revurdere anbefalingen. 

Medicinrådet anbefaler som udgangspunkt regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger. Medicinrådet har udarbejdet opstarts-, monitorerings- og seponeringskriterier, som kan læses på Medicinrådets hjemmeside.

Kilde: Medicinrådet

 

Del artikler