Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Bag Sygeplejevidenskab.dk står Maj Siercke.

Ny vidensportal for sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle faggrupper

MEDIER. En helt ny vidensportal, Sygeplejevidenskab.dk, er oprettet af sygeplejerske, ph.d. og tidligere fagredaktør på fagbladet Sygeplejersken/Fag & Forskning.

Portalen og og det tilhørende nyhedsbrev henvender sig til sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle faggrupper. På Sygeplejevidenskab.dk kan man publicere fagfællebedømte videnskabelige artikler på dansk og engelsk og holde sig opdateret med ny sygeplejeforskning, som er publiceret i internationale fagfællebedømte tidsskrifter.

De første faglige og videnskabelige artikler er netop blevet offentliggjort – her er blandt andet viden om, hvorfor ballen er no-go som injektionssted, hvordan tandplejere kan være med til at kvalificere sygeplejerskers tilgang til mundhygiejne, feed back som tilgang i psykiatrien, og mandlige superhelte i sygeplejen.

Den sygeplejefaglige redaktion får løbende kvalificeret sparring af sygeplejeforskere og sygeplejeprofessorer med ekspertindsigt i konkrete områder.

”Der har været overvældende opbakning omkring Sygeplejevidenskab.dk, siden vidensportalen blev annonceret i november. Det har strømmet ind med artikler og tilmeldinger til nyhedsbrevet,” fortæller stifter og sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke. 

Selv brænder hun for sygplejefaglig forskningsformidling – og netop dette har været den drivende kraft i arbejdet med at opbygge den nye vidensportal. Maj Siercke, der selv er sygeplejerske og ph.d., siger om sin motivation for at starte Sygeplejevidenskab.dk

”Sygeplejersker har behov for et samlet sted for videndeling og formidling af sygeplejefaglig viden, udvikling og forskning. Det er dét behov, Sygeplejevidenskab.dk møder,” siger Maj Siercke.

Sygeplejevidenskab.dk, der er politisk uafhængigt og frit tilgængeligt for alle, rammer som medie et hul i markedet, mener Maj Siercke.

På den nye vidensportal kan forskere og kliniske specialister, eller andre med relevans for sygepleje – foruden selv at offentliggøre deres videnskabelige resultater - også publicere dansk resume af egen eller andres forskning eller blive holdt ajour med igangværende forskning, resultater af projekter og videndeling på tværs. Der bliver også en sektion til offentliggørelse af danske resuméer af ph.d.-afhandlinger, kandidatafhandlinger og postdoc forskning.     

”Det er en ledetråd for os at understøtte og sikre et højt niveau samt nem tilgængelighed af den sygeplejefaglige videndeling i Danmark. Det er den opgave, vi har sat os for at løse,” siger Maj Siercke. 

 

Del artikler