Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Disse personer anbefales vaccination mod influenza og COVID-19

Fra den 1. oktober kan alle, der er fyldt 65 år, blive vaccineret mod influenza og COVID-19. Desuden kan yngre personer, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, blive vaccineret mod begge sygdomme. Børn i alderen 2-6 år kan ligesom de seneste par år blive vaccineret (med næsespray) mod influenza.

Efteråret står for døren, og Sundhedsstyrelsen forventer, at smitten med både influenza og COVID-19 vil blusse op i løbet af efteråret og vinteren. Derfor kan personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza og COVID-19 nu snart blive vaccineret. Risikoen for alvorlig sygdom med influenza og COVID-19 stiger med alderen. Derfor bliver alle på 65 år og derover tilbudt gratis vaccination mod begge sygdomme. 

Langt de fleste yngre personer får et mildt forløb, hvis de får influenza eller COVID-19. Der er dog en række sygdomme og tilstande, som øger risikoen for at få et alvorligt sygdomsforløb, for eksempel kronisk lungesygdom, svært nedsat immunforsvar eller graviditet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver vaccineret, hvis man er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

”Både influenza og covid-19 kan ramme alle, og hos langt de fleste giver disse infektioner et mildt sygdomsforløb. Hos ældre og visse andre risikogrupper kan begge infektioner dog være alvorlige og i værste tilfælde være livstruende. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at ældre og risikogrupper bliver vaccineret mod både influenza og COVID-19” siger konstitueret enhedschef og overlæge Kirstine Moll Harboe. 

Erfaringen fra de seneste år viser, at det er de samme målgrupper, der er i risiko for et alvorligt forløb med influenza og COVID-19. Derfor er det de samme risikogrupper, som anbefales vaccination mod både influenza og COVID-19. Man kan få begge vacciner samtidig. 

Børn i alderen 2-6 år kan også i år blive vaccineret mod influenza. Vaccination mindsker risikoen for, at børn bliver syge af influenza, og den gives med et pust i hvert næsebor. 

”Når børn bliver vaccineret, er de beskyttede mod fire forskellige typer af influenzavirus, og barnet er i mindre risiko for at få influenza i denne sæson. Vaccinationen nedsætter også risikoen for, at søskende, bedsteforældre eller andre personer, som er i øget risiko for at blive alvorligt syge af influenza, bliver smittet. Influenzavaccinen til børn er en meget effektiv og sikker vaccine og bliver i modsætning til mange andre vacciner givet som en næsespray med et pust i hvert næsebor,” siger Kirstine Moll Harboe.

Hvis man er 65 år eller derover, vil man i løbet af de næste uger modtage en invitation i Digital Post. Hvis man er fritaget for Digital Post, modtager man en invitation med posten. Når man modtager sin invitation kan man bestille en tid til sin vaccination på www.vacciner.dk. Man kan blive vaccineret frem til 15. januar 2024.

Forældre til børn i alderen 2-6 år vil også i løbet af de næste par uger modtage en invitation i Digital Post, hvorefter de kan bestille tid på www.vacciner.dk

Hvis man er under 65 år og anbefales vaccination, fordi man er i øget risiko for et alvorligt forløb, vil man ikke modtage en invitation. Man skal i stedet gå direkte ind på www.vacciner.dk, hvor man fra den 20. september har mulighed for at bestille tid på baggrund af en tro- og love erklæring. 

Selve vaccinationerne kommer til at foregå på regionale vaccinationssteder og på apoteker over hele landet.

 

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende personer bliver vaccineret mod influenza og COVID-19:

Personer på 65 år og derover

Personer under 65 år med kronisk sygdom, herunder:

 • Personer med kroniske lungesygdomme
 • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
 • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, fx personer med immunglobulindefekter, organ- eller stamcelletransplantation, kræft i behandling med kemoterapi eller personer i anden immundæmpende behandling
 • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Personer med kronisk lever- eller nyresygdom
 • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, for eksempel personer med alvorlig reumatologisk sygdom, alvorlig neurologisk sygdom, korttarmssyndrom
 • Personer med svær overvægt (BMI>35)
 • Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som medfører, at influenza eller COVID-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, for eksempel personer med svær psykisk lidelse, Downs syndrom eller svært misbrug.
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorlig influenza eller COVID-19
 • Førtidspensionister samt børn i alderen 2-6 år bliver desuden tilbudt gratis vaccination mod influenza
Del artikler