Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Den alternative behandling har ikke en selvstændig guideline, for der har ikke været så meget evidens på det område, men måske tiden er kommet til det nu,” siger Ellen Løkkegaard.

Mere og mere evidens: Fermenteret rødkløverekstrakt viser effekt på hedeture og knogletab

Planteøstrogener i form af isoflavoner har i en årrække været afprøvet til behandling af hedeture og knogletab i forbindelse med overgangsalderen. Efterhånden er der samlet så meget evidens omkring behandlingen, at det er en reel behandlingsmulighed for praktiserende læger.

Det kan være svært at finde rundt i de mange kosttilskud, der lover lindring for hedeture, blødningsforstyrrelser, tørre slimhinder og manglende sexlyst i forbindelse med overgangsalderen. Nogle praktiserende læger anbefaler deres patienter at prøve rødkløverekstrakt mod hedeture, andre foreslår hyaluronsyre med mandelolie mod tørre slimhinder. Men hvor stærk er evidensen egentlig bag de forskellige kosttilskud? Generelt er der svingende eller manglende evidens bag de fleste alternative behandlingsformer, men inden for ét område er der efterhånden opbygget en del evidens. Det drejer sig om fermenteret rødkløverekstrakt, som er en planteøstrogen af typen isoflavon.

Effekt på hedeture og knogletab

To forskere fra Aarhus Universitet har i samarbejde med en fynsk landmand siden 2011 forsket i fermenteret rødkløverekstrakt til behandling af symptomer i overgangsalderen. Først viste de i 2017, at rødkløverekstrakt har en mærkbar effekt på antallet af hedeture hos kvinder i overgangsalderen.

”Modsat andre studier målte vi både hedeturene fysiologisk med en nyudviklet svedmåler Q Sensor og gennem dagbøger, så vi kunne måle effekten både objektivt og subjektivt,” siger adjunkt Max Lambert – en af de to forskere fra Aarhus Universitet, der tidligere har skrevet en ph.d.-afhandling om virkningen af rødkløverekstrakt.

I 2017 prøvede forskerne også at undersøge effekten af rødkløverekstrakt på det knogletab, som kvinder naturligt oplever i overgangsalderen på grund af et lavere østrogenniveau. Også her viste det sig, at rødkløverekstrakt havde en markant effekt.

”Vores studie viste, at kvinderne undgik at tabe knoglemasse, når de indtog fermenteret rødkløverekstrakt i overgangsalderen, og det er en fordel for kvinderne, fordi de så vil have mere knoglemasse senere i livet”, siger lektor og ph.d. Per Bendix Jeppesen, der er den anden af forskerne bag studierne.

Nødvendigt med fermentering

I 2020 lavede de to forskere en metaanalyse over den eksisterende forskning i isoflavoner, og den viste også en samlet effekt af rødkløverekstrakt på hedeture og knogletab.

”Vi kunne konkludere, at isoflavoner er en sikker behandling mod hedeture og knogletab i overgangsalderen. Samtidig har en omfattende rapport fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA klart beskrevet, der ikke er nogen sammenhæng mellem isoflavon-behandling og øget kræftrisiko for kvinder i og omkring overgangsalderen. Det er dog helt afgørende, at produktet har været igennem en fermenteringsproces, hvis kroppen skal kunne udnytte de bioaktive isoflavoner. Og her skal man virkelig være påpasselig, for man kan købe mange kosttilskud med rødkløverekstrakt, som for eksempel kun er lavet på bladene,” siger Per Bendix Jeppesen.

Måske klar til guideline

Da der efterhånden er samlet en del evidens omkring behandling med isoflavoner i overgangsalderen, overvejer Per Bendix Jeppesen nu, om produkter med fermenteret rødkløverekstrakt snart bør søge godkendelse som naturlægemiddel. Det vil blandt andet betyde, at patienter vil kunne søge tilskud til det. I dag findes der en klinisk guideline for behandling af kvinder i overgangsalderen, udarbejdet af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Den indeholder dog kun anbefalinger til behandling med konventionel hormonterapi.

”Den alternative behandling har ikke en selvstændig guideline, for der har ikke været så meget evidens på det område, men måske tiden er kommet til det nu,” siger Ellen Løkkegaard, overlæge og professor på Obstetrisk-Gynækologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, der har været tovholder på udarbejdelsen af den nuværende guideline om hormonterapi.

 

Del artikler