Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Styrketræning mindsker smerter hos brystkræftoverlevere

Styrketræning lindrer smerter og forbedrer livskvaliteten hos kvinder, der har gennemgået en brystkræftoperation.

Det viser dansk forskning, der er støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Op imod 60 procent af de kvinder, der overlever brystkræft, oplever vedvarende gener efter behandlingsforløb og operation. I undersøgelsen har forskerne fulgt kvinder, der er blevet behandlet for brystkræft og efterfølgende har været plaget af smerter såsom generende arvæv efter brystoperationen, nedsat bevægelighed i arm og skulder, hævelser og lymfødem. 

Resultaterne viser, at styrketræning med frie vægte har en smertelindrende effekt i større eller mindre grad hos flere end halvdelen af kvinderne, der deltog i projektet.

Det er stadig uklart, hvorfor styrketræningsøvelserne har en smertelindrende effekt, men ifølge forskerne ser det ud til, at kontinuiteten i træningsøvelserne medfører tilpasninger i nervesystemet. Helt konkret betyder det at smerte hos nogle kvinder opleves anderledes, eller at man bliver mindre smerteoverfølsom. Netop derfor er det også vigtigt at fortsætte træningen, understreger forfatter til studiet ph.d. Gorm Henrik Fogh Rasmussen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

"Resultaterne viser, at det er vigtigt, at brystkræftoverlevere fortsætter med træningen. Hvis kvinderne ophører med at træne ugentligt, så ser det ud til, at effekten forsvinder," siger Gorm Henrik Fogh Rasmussen på Aalborg Universitets hjemmeside.

Forskningsprojektet viser desuden at brystkræftoverlevere langt hen ad vejen kan træne på samme vis som ikke-kræftramte. Det betyder, at brystkræftpatienter ikke skal være bange for at træne relativt normalt, medmindre der er særlige forhold, der forhindrer det.

Tilpasses den enkelte

Træningsprogrammet i undersøgelsen er inspireret af præcisionsmedicin, hvor både intensitet og træningsvolumen løbende er blevet tilpasset den enkelte deltager. Det er første gang, at denne tilgang anvendes i forbindelse med styrketræning af brystkræftoverlevere. Deltagerne i projektet har startet med lav belastning og mange gentagelser og gradvist bevæget sig mod det modsatte med høj belastning og få gentagelser.

Træningsprogrammet består af øvelser med frie vægte. Øvelserne er squat, bænkpres, dødløft samt liggende og vertikale træk. Programmet kører over 12 uger med træning to gange om ugen med følgende opbygning:

  • Uge 1-4: To-fire sæt med 10-12 gentagelser
  • Uge 5-8: To-fire sæt med seks-otte gentagelser
  • Uge 9-12: To-fire sæt med to-fire gentagelser

På Aalborg Universitets YouTube-side gennemgår Gorm Rasmussen nogle af de øvelser, der er blevet brugt i projektet.

Skal omsættes til ensartede træningsforløb

Afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse Pernille Slebsager kalder forskningsresultaterne for ”spændende” og understreger vigtigheden af, at ny viden hurtigst muligt bliver omsat til konkrete og ensartede træningsforløb for kvinder i hele landet.

”Over hver tredje kræftpatient med senfølger, får ikke den hjælp, de har brug for. De oplever, at de står alene med udfordringerne, og det kan belaste deres helbred, økonomi, parforhold og arbejdsliv. Mange ønsker at bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet, men har svært ved det i praksis på grund af senfølger,” siger Pernille Slebsager på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Hun fortsætter:

”Det er vigtigt, at vi hjælper patienterne med at komme bedst muligt tilbage til den hverdag, de havde før de fik kræft. Der mangler i høj grad standardiserede og ensartede tilbud af høj kvalitet. Det er vigtigt med forskning, der skaber ny viden – og at den viden omsættes til konkrete tilbud til patienterne.”

Del artikler