Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Afgøres i dag: Medicinrådet anbefaler måske Dupixent mod svær behandlelig hudsygdom

Vi svigter patienterne, hvis ikke Dupixent (dupilumab) bliver anbefalet mod  hudsygdommen prurigo nodularis på Medicinrådets møde, mener overlæge Jesper Elberling.

Det biologiske lægemiddel Dupixent (dupilumab) kan på Medicinrådets møde i dag blive en anbefalet behandling af danske patienter med prurigo nodularis, når Medicinrådet skal tage stilling til, om indikationen for lægemidlet skal udvides, så det udover blandt andet svær atopisk eksem og astma også kan bruges mod hudsygdommen, der er svær at behandle.

”Jeg forventer, at Medicinrådet vil godkende behandlingen, for ellers svigter vi patienterne,” siger Jesper Elberling, der er overlæge på Allergi-, Hud- og Kønssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital og desuden klinisk lektor på Københavns Universitet. 

Jesper Elberling ser patienter med prurigo nodularis i sin kliniske hverdag, og han kan bevidne, at behandlingsmulighederne er få og utilstrækkelige. 

”Mange af patienterne har levet meget af deres liv, uden at vi har været i stand til at hjælpe dem, og det er voldsomt,” siger han.

Flere somatiske og psykiatriske sygdomme har også en tæt sammenhæng med den sjældne hudsygdom prurigo nodularis, viser et nyt dansk studie.

Sygdom kendt i over 100 år

Det kan måske undre, at behandlingsmulighederne i Danmark ikke er bedre, for godt nok er prurigo nodularis en sjælden hudsygdom, men den blev beskrevet første gang i 1879. 

Sygdommen viser sig ved svært kløende knopper, som typisk sidder på kroppen eller strækkesiderne på arme og ben. Kløen kan være så intens, at patienterne ikke kan sove om natten og kradser sig til blods. Så det er en sygdom, der tærer hårdt på patienternes livskvalitet. 

Der er både i Danmark og på globalt plan tvivl om hyppigheden af prurigo nodularis, men et nyt dansk epidemiologisk studie anslår, at der i slutningen af 2021 var 894 nulevende danske patienter med sygdommen. Hvor stor en andel af denne gruppe, der har moderat eller svær sygdom, er dog uafklaret. 

Svær sygdom at behandle

Årsagen til prurigo nodularis er stadig ukendt, hvilket også gør det svært at behandle sygdommen. Historisk set behandlede man i en længere periode med lægemidlet thalidomid, der i anden sammenhæng har en dyster forhistorie som et kvalmestillende middel til gravide, der endte med at føde børn med fødselsdefekter. Mod prurigo nodularis er thalidomid effektivt, men på sigt giver det bivirkninger i form af nerveskader. Så nu er man stort set stoppet med thalidomid til patienter med prurigo nodularis. 

”I dag anvendes behandling med lokalsteroid, UVB-lys, zink-bandager eller immunmodulerende systemiske lægemidler i form af Methotrexat og Ciclosporin. Det er et forsøg på at hjælpe patienterne, selv om dokumentationen for effekten af disse behandlinger ikke er god. Patienterne kan ikke forvente at blive symptomfri, og bivirkninger ses også hyppigt,” siger Jesper Elberling. 

Har prøvet dupilumab til patienterne

Selv om Dupixent (dupilumab) endnu ikke er en anbefalet behandling til patienter med prurigo nodularis i Danmark, så har Jesper Elberling faktisk allerede afprøvet det til nogle af sine patienter med sygdommen. Det skyldes, at nogle af patienterne også har atopisk eksem – og da Dupixent allerede er anbefalet til moderat til svær atopisk eksem, kan de få behandlingen. 

”I de tilfælde har Dupixent virket virkelig godt for nogle patienter. Jeg har desuden lidt erfaring med off-label behandling med Dupixent, hvis patienterne har været så hårdt plagede af prurigo nodularis, at det føles som et svigt ikke at gribe ind. Her har erfaringen generelt også været positiv”.

Jesper Elberling mener, at en eventuel dansk anbefaling af Dupixent til behandling af prurigo nodularis vil føre flere gevinster med sig.

”Ud over at lindre kløe og kradslæsioner hos en gruppe patienter, der er meget hårdt plagede, vil det også gøre det muligt at samle patienterne i klinikker, så vi bedre kan følge dem og hjælpe dem. Også med fokus på de følgesygdomme og psykiske problemer, som vi ofte ser i sammenhæng med sygdommen”, siger han. 

Flere lægemidler på vej

Dupixent er ikke det eneste nye lægemiddel, som er på vej til patienter med prurigo nodularis. I et fase III-studie har også det biologiske lægemiddel nemolizumab vist lovende resultater

”Det er vildt, at vi nu har flere lægemidler på vej, som har vist sig effektive over for prurigo nodularis. JAK-hæmmeren acroticinib er også ved at blive afprøvet til behandling af sygdommen. Det giver håb for patienterne,” siger Jesper Elberling.

Del artikler