Færre patienter til Holbæk: Personale skal have et pusterum

Medicinske patienter fra Lejre og Roskilde skal nu til Køge i stedet for til Holbæk, når de bliver indlagt.

Holbæk Sygehus har været massivt belastet på det medicinske område i en længere periode. I sidste måned fik sygehuset fem påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed, herunder tre strakspåbud, da styrelsen mente, at patienternes sikkerhed er i fare. Et strakspåbud betyder, at sygehuset straks skal rette op på det, mens det får to måneder til at rette op på to andre områder.

Ledelsen i region Sjælland erkender, at der er behov for nogle hurtige tiltag lige nu, mens der stadig arbejdes på længerevarende løsninger. Her og nu ændres optageområdet derfor, så medicinske patienter fra Lejre og Roskilde nu skal til Køge i stedet for til Holbæk.

“Vi har først og fremmest set på kapaciteten og har vurderet, at der er et behov for at lette trykket på Holbæk Sygehus ved at justere i optageområdet og oprette nye midlertidige sengepladser på Sjællands Universitetshospital,” siger regionsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (Soc.), i en pressemeddelelse.

Siden efteråret 2016 har der været massive overbelægninger på Holbæk Sygehus, ligesom personalet har været udfordret af at være for få medarbejdere til for mange patienter. I november 2017 gik 11 fagforbund sammen om at kritisere forholdene på sygehuset, og fagforbundene sendte et åbent brev, hvor de skrev, at sygehuset var på sammenbruddets rand.

I januar 2018 indberettede Dansk Sygeplejeråd sygehuset til Styrelsen for Patientsikkerhed og lavede en såkaldt fralæggelseserklæring, som sygeplejerskerne kunne skrive under på hver dag, og hvor de fralagde sig ansvaret for patienternes sikkerhed. Og 23. januar sendte de yngre læger, overlægerne og sygeplejerskerne på sygehuset et bekymret brev til sygehusets ledelse, hvor de sagde fra overfor den voldsomme travlhed og overbelægning på sygehuset.

Regionsrådet har som følge af problemerne i december 2017 og marts 2018 bevilget yderligere drifts- og anlægsmidler for at afhjælpe situationen. Der er tildelt 16 millioner kroner.

“Situationen på Holbæk Sygehus skal forbedres. Fra politisk hold har vi også stort fokus på situationen på Holbæk Sygehus og har blandt andet bevilliget midler, så der kan åbnes flere senge til de medicinske patienter. Samtidig har vi sat gang i en analyse, for at sikre den rigtige løsning for sygehuset på sigt,” siger siger Heino Knudsen.

De foreløbige resultater af analysen skal foreligge inden sommeren, og den samlede analyse skal pege på områder, hvor der kan sættes ind med løsninger på såvel kort som længere sigt. Løsningsforslagene vil blandt andet handle om interne arbejdsgange og flaskehalse, samarbejdet med kommuner og almen praksis samt forslag til, hvordan der sikres den nødvendige kapacitet.

Som et andet initiativ, har regionsformanden, 1. næstformand Peter Jacobsen (O) og 2. næstformand Jacob Jensen (V) besluttet at nedsætte en taskforce, som løbende skal følge situationen på sygehuset nøje og prioritere nødvendige indsatser:

“Taskforcen vil bestå af direktionen i Region Sjælland, sygehusledelsen og afdelingsledelsen. Det sikrer, at vi kan holde skarpt øje med situationen på sygehuse hele tiden, så vi kan handle straks. Samtidig skal taskforcen søge dialog og samarbejde med de faglige organisationer som DSR, FOA og Lægeforeningen,” siger Heino Knudsen.

Etableringen af ekstra kapacitet på det medicinske område på Sjællands Universitetshospital går i gang med det samme og forventes indtil videre fastholdt året ud. Erfaringerne med etablering af en fleksibel bufferkapacitet kan samtidig vise sig at være en del af en langsigtet løsning for hele regionen. 

Som det tredje initiativ vil formanden, 1. næstformand og 2. næstformanden anbefale regionsrådet, at reservere 2,5 millioner kroner i budget 2018 til anlægsaktiviteter på Holbæk Sygehus, så de aktiviteter kan igangsættes med det samme. 

Tags: Holbæk Sygehus

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk