Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Pårørende kan snart komme på kursus i at tackle hverdagen

Samtlige 98 danske kommuner får nu økonomisk støtte, så de kan tilbyde et kursus til pårørende i at tackle hverdagen og dermed forebygge, at de selv bliver syge.

Undersøgelser har nemlig vist, at næsten halvdelen af alle pårørende selv udvikler symptomer som stress, mistrivsel og nedtrykthed, og hver femte pårørende oplever selv at blive syg af belastningen ved at være pårørende.

Kurset er målrettet alle voksne pårørende til syge. Det kan være en partner, forældre, søskende eller en nær ven, der er ramt af sygdom f.eks. kræft, depression, blodprop eller demens. På kurset får deltagerne redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Desuden har de pårørende stor gavn af at møde ligestillede, der forstår deres udfordringer og problemer.

Støtten er en del af 15,8 mio. kr., som satspuljepartierne på ældreområdet har afsat til udbredelse af indsatsen.

”Det er en stor opgave at være f.eks. ægtefælle til et menneske med demens, og vi ved, at mange pårørende risikerer at slide sig selv op, fordi de hjælper mange timer hver eneste dag og i mange år. Derfor skal vi støtte de pårørende på mange måder bl.a. ved hjælp af Lær at tackle-kurset, som vi nu gør til et landsdækkende tilbud. De pårørende skal have bedre muligheder for at passe på sig selv, så der ikke pludselig er to, der bukker under,” siger ældreminister Thyra Frank i en pressemeddelse fra Komiteen for Sundhedsoplysning, som står for udbredelsen af kurset, som sker i perioden 2018-2021.

33 kommuner er allerede i gang med at tilbyde kurset til pårørende, bl.a. Københavns Kommune. Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) fortæller, at kommunen i 2018 har udvidet indsatsen, så den nu omfatter alle bydele.

"Vi ved, at rigtig mange pårørende går med en følelse af at være utilstrækkelige uden at dele det med nogen. Vores evaluering af kurserne viser, at de virker. Halvdelen af kursusdeltagerne gik fra at være i risiko for at få stress eller depression til ikke at være i nogen risiko,” siger Sisse Marie Welling i pressemeddelelsen.

En væsentlig del af bevillingen er øremærket til den enkelte kommunes kursusdrift; herunder uddannelse af lokale frivillige instruktører samt koordinatorer, der typisk varetager rekruttering af deltagere, praktisk tilrettelæggelse af kursusforløb og pleje af instruktørkorps.

 

Evaluering af ’Lær at tackle’-kurset i København i 2017

  • 71 procent har opnået bedre trivsel
  • 30 procent flytter sig fra høj risiko for at få stress eller depression til at være uden for risiko
  • 85 procent er blevet bedre til at passe på sig selv
  • 78 procent har fået redskaber til at tackle symptomer så som fx træthed, stress eller tristhed
  • 93 procent er blevet bedre til at bruge deres netværk
  • 93 procent er tilfredse eller meget tilfredse med kurset.

- Kilde: Københavns Kommune, Center for Kvalitet og Sammenhæng med inddragelse af Center for Omsorg og Rehabilitering

 

Tags: pårørende

Del artikler