Medicin har en mindre plads i behandlingen af overvægt

Sundhedsstyrelsen udgiver nye anbefalinger for valg af lægemidler til behandling af overvægt.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

”De nye anbefalinger giver læger i almen praksis et opdateret grundlag for at vurdere, hvilken medicinsk behandling der kan anvendes til personer med overvægt. Anbefalingerne lægger op til, at farmakologisk behandling kun bør udgøre en mindre del af den samlede behandling af overvægt,", fortæller Simon Tarp, farmaceut i IRF i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

I stedet skal personer med overvægt primært rådes i forhold til ændrede kost- og motionsvaner. Og for udvalgte patienter af dem kan medicin så indgå som supplement.

Overvægt defineres som Body Mass Index (BMI) mellem 25 og 29,9, og svær overvægt defineres som BMI på mindst 30 kg/m2.

Anbefalingerne indgår i Den Nationale Rekommandationsliste (NRL), der er en liste, der skal hjælpe de praktiserende læger med at træffe beslutning om valg eller fravalg af et lægemiddel inden for en given lægemiddelgruppe til en konkret patientgruppe.

Lægemidlers pris eller deres tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen.

I baggrundsnotatet vurderes følgende fire lægemidler: Amfepramon (Regenon), bupropion-naltrexon (Mysimba), orlistat (Orlistat og Xenical) og liraglutid (Saxenda).

  • Amfepramon kan ikke anbefales til behandling af overvægt pga. bivirkningsrisiko samt ringe dokumentation for effekt.
  • Bupropion-naltrexon, orlistat og liraglutid anbefales i særlige tilfælde og kan overvejes som supplement til non-farmakologisk behandling hos voksne patienter med svær overvægt, men bør kun forsøges hos patienter, som ikke har tabt sig min. 5 procent af kropsvægten efter minimum seks måneders livstilsintervention. Behandlingen bør afbrydes efter 12-16 uger, hvis der ikke er opnået et vægttab på min. 5 procent. Midlerne kan også bruges, hvis BMI ligger mellem 27-28 og 30 og patienten også har vægtrelaterede sygdomme som f.eks. type 2 diabetes eller prædiabetes.

”Vi er klar over, at de nye anbefalinger ikke adresserer, hvordan lægen kan prioritere mellem de forskellige anbefalede lægemidler, men vi forventer at udgive en artikel i Månedsbladet om området til sommer”, udtaler Simon Tarp.
Anbefalingerne har været i offentlig høring og er udarbejdet af IRF i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Adipositasforskning.

 

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk