"Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået formaliseret et samarbejde, så der er helt rene linjer.," siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Ny aftale i hovedstaden sikrer gennemsigtighed for lægers efteruddannelse

Region Hovedstaden har underskrevet en aftale med brancheorganisationen Lægemiddelindustriforeningen (Lif) om det fremtidige samarbejde mellem regionens sundhedsansatte og lægemiddelindustrien. 

Samarbejdsaftalen i hovedstaden indeholder krav og regler omkring møder og samarbejde, og falder indenfor de retningslinier, som Danske Regioner vedtog 8. februar i år, efter at der har været kritik af den nuværende ordning, hvor kursus-deltagelse i nogle tilfælde har kunnet aftales direkte mellem ansatte og industri.

”Det er vigtigt, at der er klare og gennemsigtige regler for samarbejdet mellem det offentlige sundhedsvæsen og lægemiddelindustrien – det er med til at sikre en nødvendig integritet. Så jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået formaliseret et samarbejde, så der er helt rene linjer. Samtidigt er samarbejdsaftalen med til at skabe de bedst mulige betingelser for udvikling af nye gode behandlinger,” siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, i en pressemeddelelse.

Samarbejdsaftalen fastlægger bl.a., at afdelingsledelsen skal godkende og udvælge sundhedspersoner, der skal deltage i efteruddannelsesaktiviteter tilbudt af lægemiddelvirksomheder. Endvidere skal faglige møder aftales på forhånd, og aftaler mellem lægemiddelvirksomhed og hospitalsansat sundhedsperson om deltagelse i advisory boards skal godkendes på ledelsesniveau.

”Med den nye aftale vil vi i fællesskab styrke viden og åbenheden samt løbende monitorere området. Heri indgår offentliggørelse af aktiviteter mellem lægemiddelvirksomheder og Region Hovedstaden, ligesom at vi får formaliseret mødeaktiviteten” siger Martin Magelund, direktør i Center for HR i Region Hovedstaden i pressemeddelelsen.

I industrien er der opbakning til aftalen, der sort på hvidt beskriver, hvor grænserne går i forhold til interaktion med sygehusvæsnet og sundhedspersoner.

”Aftalen har fokus på den gode og uafhængige behandling af patienterne, og det er og bliver det vigtigste i sygehusvæsnet. Hele processen har været med til at sikre, at alle parter ved endnu mere om de rammer og reguleringer, som længe har været omkring samarbejdet. Nu når det fremtidige samarbejde er sikret, vil hospitalerne fortsat kunne holde et højt fagligt niveau og være ajourført på viden om den nyeste medicinske behandling,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lif.

 

 

LÆS OGSÅ:  

Tags: Region Hovedstaden, efteeruddannelse

Like eller del denne artikel