"Populært sagt kan vi sige, at pengene nu vil komme ind af fordøren i stedet for bagdøren," siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Slut med direkte kontakt mellem læger og medicinalindustri

Hospitalsansatte må ikke længere være i direkte dialog med medicinalvirksomheder om efteruddannelse og kongresrejser, har Danske Regioners bestyrelse besluttet i dag.  I stedet skal virksomhederne henvende sig til hospitalernes ledelser, som skal sørge for at fordele uddannelses- og rejsetilbud til de relevante ansatte. Lægemiddelindustriforeningen er positiv.

Retningslinjerne er vedtaget, efter at der har været kritik af den nuværende ordning, hvor kursus-deltagelse i nogle tilfælde aftales direkte mellem ansatte og industri.

”Det er ikke hensigtsmæssigt, at hospitalerne har forskellige aftaler, og det er vigtigt af hensyn til den diskussion, der har været om habilitet, at der ikke hersker tvivl om, at vi i sundhedsvæsenet behandler i forhold til de faglige anbefalinger og ikke noget som helst andet. Kontakten skal gå gennem hospitalsledelserne, og det er også dem, der skal vurdere, hvilke faglige kurser, der er relevant for deres personale, og hvordan det passer med den uddannelsesprofil, hospitalet har prioriteret,” siger Bent Hansen, efter dagens bestyrelsesmøde i Danske Regioner.

Retningslinjerne, som Danske Regioners bestyrelse nu har vedtaget, betyder altså, at det bliver ledelsen på et hospital, som lægemiddelindustrien skal rette henvendelse til, når industrien inviterer på betalt efteruddannelse.

Hospitalslederne skal så tage ansvar for, at de relevante medarbejdere deltager i kurser eller konferencer arrangeret af lægemiddelindustrien.

Formålet er at skabe afstand mellem medarbejdere og lægemiddelindustri. Der er med andre ord tale om en slags armslængdeprincip i forhold til industriens kontakt med medarbejdere i sundhedsvæsenet:

"Populært sagt kan vi sige, at pengene nu vil komme ind af fordøren i stedet for bagdøren. Retningslinjerne vil være med til at sikre en højere grad af transparens og åbenhed. Efteruddannelse er regionernes og medarbejdernes fælles ansvar, og vi værdsætter et samarbejde med industrien, så ny viden bliver opdateret og delt blandt de ansatte, der har brug for det til gavn for patienterne,” siger Bent Hansen.

”Vi har aftalt fælles retningslinjer, så industrien ved, hvordan vi skal samarbejde, for der skal jo fortsat være kliniske forsøg og samarbejde, og for at vi ikke skal have diskussioner om habilitet, så gør vi det på den måde,” siger han.

Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør hos Lægemiddelindustriforeningen er positiv overfor udmeldingen.

"Nu er det jo en meget kortfattet udmelding, som vi har fået fra regionerne. Men som vi læser meldingen, er det et positivt udspil. Vi lægger vægt på, at Bent Hansen udtaler, at regionerne værdsætter samarbejdet med industrien, og vi vil også gerne bidrage til at sikre, at læger får den relevante efteruddannelse. Nu kan vi jo ikke bare sætte en stor pose penge ved hospitalernes fordør, det vil være ulovligt. Men en medicinalvirksomhed kan f.eks. sige, at den godt vil give tre pladser ved en given kongres, og så kan hospitalet vælge de læger, der skal afsted. Det vil være fint," siger Henrik Vestergaard.

Forslaget fra Danske Regioner kommer ikke bag på Lægemiddelindustriforeningen, siger Henrik Vestergaard.

"Vi har haft drøftelser forud med regionerne, og derfor tror jeg også, at jeg læser udspillet korrekt. Jeg synes, at det er positivt," siger han.

Region Syddanmark har som den eneste region sagt nej til al industribetalt videreuddannelse af læger. Også Region Midtjylland sagde nej sidste år, men den nye formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S), vil gerne have et samarbejde med industrien, hvis der er den tilstrækkelige armslængde i forhold til at sikre, at lægernes interesser kun er at give den bedste medicin til patienterne.

Hvor vidt de nye regler kommer til at betyde noget for Medicinrådets strenge habilitetskrav vides endnu ikke. Formanden for Medicinrådet, Steen Werner Hansen, siger, at han ikke har set aftalen og derfor ikke ønsker at kommentere den endnu.

 

LÆS OGSÅ:

Tags: Bent Hansen, Danske Regioner, armslængdeprincip

Like eller del denne artikel