Sundhedspolitisk Tidsskrift

Psykiatrieksperter har finkæmmet tragedien i Field's: Der er ikke én årsag til skyderiet

Hvad gik forud for, at en psykisk syg mand 3. juli gik ind i Field’s og skød omkring sig, så tre personer døde, og flere blev såret? Kunne psykiatrien have gjort noget anderledes, så det ikke var sket?

Det har en task force med psykiatrieksperter fra hele landet brugt nogle måneder til at finde ud af, og de konkluderer tirsdag, at der ikke er én enkelt ting, som er gået galt i den formodede gerningsmands kontakt med psykiatrien op til skyderiet.

”Der er ikke noget i denne afdækning, der med sikkerhed fortæller mig eller de andre i task forcen, at man kunne have forhindret skyderiet. Vi kan således ikke konkludere, at der er kausalitet mellem forbedringspotentialerne og den tragiske hændelse i Field’s,” siger Tina Gram Larsen, psykiatridirektør i Region Nordjylland og formand for task forcen.

Task forcen har seks anbefalinger til at løfte den psykiatriske behandling på tværs af landet efter skyderiet i Field’s. 

De seks anbefalinger er:

  • Patienterne i psykiatrien skal have kontakt med så få fagpersoner som muligt
  • Mere systematisk vurdering af effekt og bivirkninger af medicin
  • Styrket diagnostik
  • Der skal sceenes mere systematisk for voldsrisiko
  • Vurdering af behov og muligheder for at styrke målrettede behandlingstilbud til patienter med alvorlig psykopatologi
  • Patienter skal hurtigere få hjælp i kommunalt regi med et tværgående samarbejde

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (Soc.) er tilfreds med, at der er lavet en grundig afdækning af forløbet – også med blik udefra.

”Når en så tragisk hændelse sker, så har borgerne behov for at vide, om sundhedsvæsenet har gjort det, de skulle. Selvom afdækningen ikke peger på en direkte sammenhæng, så vil vi i regionsrådet have stort fokus på, at de ekstra midler, der gives til psykiatrien, kommer til at understøtte nogle af de områder, som task forcen peger på og anbefaler nogle forbedringer af. Jeg er klar over, at ikke alle tragiske hændelser kan forhindres, men jeg er meget optaget af, at sundhedsvæsenet gør alt, hvad der står i vores magt. Jeg tænker også, at den politiske aftale om en ti-årsplan kan understøtte forbedringerne,” siger Lars Gaardhøj.

Afdækningen af den formodede gerningsmands sygdomsforløb i psykiatrien indeholder personfølsomme oplysninger, og erfor er en del af afdækningen fortrolig og kan ikke offentliggøres. Hovedparten af den offentliggjorte afdækning handler derfor mere om generel læring fra forløbet.

Politikerne i Region Hovedstadens Forretningsudvalg er blevet pålagt tavshedspligt om det ikke-offentliggjorte indhold, som de i dag er blevet briefet om.

Ved den lejlighed nægtede Dansk Folkepartis medlem af Region Hovedstaden, Finn Rudaizky, at tage task forcens redegørelse til efterretning. 

“Undersøgelsen efter det tragiske masseskyderi i Fields, er stort set overflødig”, siger Finn Rudaizky. “De problemer, som omtales i redegørelsen, er jo allerede kendt. Vi har en psykiatri, der er ekstremt underbemandet, og hvor tilbuddene slet ikke hænger sammen."

Han siger, at hans parti har respekt for “personhenførbare oplysninger, der ikke vil kunne offentliggøres”, men at det hensyn er blevet vildt overfortolket i denne sag.

"Det bruges til at undlade en offentliggørelse af myndighedernes ageren og eventuelle fejl i processen. I en offentlig terrorsag må offentligheden have krav på maksimal åbenhed omkring myndighedernes håndtering og ikke blot “fokus på generelle arbejdsgange”. Det er derfor DF’s absolutte synspunkt, at der bør udarbejdes en ny udvidet redegørelse til offentligheden. Den bør fortsat respektere personhenførbare oplysninger, men medtage evt. fejl eller forsømmelser fra Region Hovedstadens side. Kun derved kan offentligheden forholde sig til konkrete forslag til forbedringer, hvis det er påkrævet, på grundlag af forløbet i den konkrete Fields-sag," siger han.

 

 

Relaterede artikler

Like eller del denne artikel