Rådets formand bliver Leif Vestergaard Pedersen, der blandt meget andet er tidligere administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, nuværende formand for Det Etiske Råd og medlem af Medicinrådet.

Reform af honorarmodellerne i almen praksis på vej

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings – og Takstnævn (RLTN) er enige om, at praktiserende læger skal have en mere enkel honorarmodel. Et nyt råd skal komme med bud på, hvordan honorarstrukturen kan moderniseres og forenkles.

De praktiserende læger og regionerne har aftalt at nedsætte et uafhængigt råd, der skal komme med forslag til en reform af honorarmodellerne i aftalen om almen praksis. 

Rådets formand bliver Leif Vestergaard Pedersen, der blandt meget andet er tidligere administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, nuværende formand for Det Etiske Råd og medlem af Medicinrådet. Der oprettes et selvstændigt sekretariat, som ledes af Frank Ingemann Jensen. Han var indtil sidste år afdelingschef i Region Syddanmark, blandt andet med ansvar for almen praksis.

Også Mickael Bech, Forsknings- og Analysechef i VIVE, og Jens Søndergaard, leder af Forskningsenheden for almen praksis i Odense og Esbjerg, kommer til at sidde i rådet, og det samme gør tre praktiserende læger og tre personer med erfaring med administration af den nuværende struktur. De praktiserende læger er Helle Skou, Nibe, Christian Rosendahl, Kolding og Bo Theilgaard, Præstø, og de tre med administrativ erfaring er Carsten Haugaard Kvist, kontorchef for Nære Sundhedstilbud, Region Nordjylland,  Mette Jensen, økonomidirektør og direktøransvar for praksisområdet, Region Midtjylland og Anne Jastrup Okkels, hospitalsdirektør Herlev og Gentofte Hospital.

Rådet skal komme med en rapport i foråret 2023, og dets konklusioner vil herefter blive drøftet af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings – og Takstnævn (RLTN) forud for ny overenskomst.

Allerede nu er praktiserende læger og regionerne dog enige om, at honorarmodellerne skal forenkles, så man mindsker risikoen for ukorrekt brug af overenskomsten og gør det mere entydigt og klart, hvordan de forskellige ydelser skal bruges.

PLO’s formand Jørgen Skadborg håber, at en forenkling af honorarmodellerne kan lette hverdagen for de praktiserende læger og sikre, at patienter med de største behov bliver tilgodeset.

”Min ambition er, at PLO’s medlemmer får en mere ubureaukratisk hverdag med en mindre kompliceret honorarstruktur, og dermed også et bedre arbejdsmiljø i klinikkerne. Samtidig skal vi sikre, at honorarstrukturen understøtter, at der ydes den største indsats til de patienter, der har de største behov. Sådan er det ikke altid i dag,” siger Jørgen Skadborg i en pressemeddelelse.

Allerede som led i OK-18 blev det aftalt at indføre differentieret tillæg til basishonoraret, så 60 mio. kr. pr. år blev prioriteret med 40 pct. til læger i lægedækningstruede områder, mens 60 pct. fordeles efter patienttyngde - sådan at der var penge til patienter med de største behov. Beregningerne i den model var ikke just enkle.

Næstformanden for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), Bo Libergren, håber også, at en modernisering og forenkling af strukturen kan styrke samarbejdet på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet.

”Det er vigtigt, at honorarstrukturen understøtter den bedste behandling for patienterne. Almen praksis er en hjørnesten i sundhedsvæsenet, og samarbejde og koordination med det øvrige sundhedsvæsen er helt centralt for, at patienter kan opleve smidige forløb og undgå unødige indlæggelser på sygehuset. Jeg ser meget frem til at modtage rådets forslag,” siger Bo Libergren fra RLTN.

Ved den seneste overenskomst blev det besluttet at ændre honorarstrukturen i lægevagten. 

 
 
Like eller del denne artikel