Forslagene til en ny sundhedsreform er ikke i nærheden af at løse et af sundhedsvæsenets alvorligste problemer, nemlig manglen på praktiserende læger, mener PLO-formand Jørgen Skadborg.

Praktiserende læger: Forslag til sundhedsreform formår ikke at løse mangel på praksislæger

Forslagene til en ny sundhedsreform er ikke i nærheden af at løse et af sundhedsvæsenets alvorligste problemer, nemlig manglen på praktiserende læger, mener PLO-formand Jørgen Skadborg.

”Der skal uddannes langt flere, nemlig 400 pr. år, hvis vi skal i mål med at sikre Danmark 5000 praktiserende læger, hvilket er nødvendigt for at klare fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet” siger Jørgen Skadborg.

Ifølge PLO's oplysninger er der lige nu årligt 350 hoveduddannelsesforløb i almen medicin.

Jørgen Skadborg efterlyser derfor, at man ”omgående øger uddannelseskapaciteten til 400 hoveduddannelsesstillinger om året.”

Kan vi være sikre på, at der kommer flere læger, fordi vi opjusterer kapaciteten?

”Nej, det er ikke sikkert,” erkender Jørgen Skadborg. Han peger dog på en række forhold, som han mener kunne forbedre situationen.

”Visse steder i landet er det sådan, at det er attraktivt at blive uddannet i en praksis langt væk fra uddannelsen. Praksislægerne får gode evalueringer og alting. Men et lokalt sygehus har et dårligt ry, og man skal trods alt bruge halvdelen af sin tid her. Så vil de unge læger ikke søge den stilling, når den er koblet til det lokale sygehus. Det skal man gøre noget ved,” siger Jørgen Skadborg og understreger, at han ikke vil sætte navn på hvilke sygehuse, der er tale om. Andre mulige tiltag, han nævner, er muligheden for at tage uddannelsen på deltid for yngre læger, dertil mulighed for lægeboliger og særlige børnehaver. PLO-formanden mener også, man skal lave ”attraktive forskningsmiljøer,” som det f.eks. er gjort i Esbjerg for nylig, hvor der er oprettet en ny forskningsenhed i almen praksis.

Jørgen Skadborg har positive ting at sige om nogle af de mindre bærende søjler i sundhedsreformen.

Han er glad for ideen om at omlægge uddannelsen i almen medicin, så de kommende læger får en såkaldt praksispligt i op til seks måneder og tilsvarende mindre praktik på sygehusene. Omlægningen skønnes at bidrage med ca. 290 uddannelseslæger om året, der bruger et halvt år mere i almen praksis.

”Det har vi ønsket os i årevis,” siger Jørgen Skadborg. ”En kirurg vil også ønske sig mere tid ved operationsbordet. Så det er en meget åben dør. Dansk Selskab For Almen Medicin, Lægeforeningen... alle ønsker det. Da jeg blev uddannet for mere end 20 år siden, havde vi kun et år, hvor vi fik lov at være i almen praksis. Regeringen skal bare ikke lancere det som en pligt, når det er noget, alle ønsker,” tilføjer Jørgen Skadborg.

Regeringen vil også bekæmpe lokal lægemangel ved at udbrede brugen af såkaldte licensklinikker, hvor lægerne kan fokusere på arbejdet, mens regionerne står for det administrative.

”Konkret vil regeringen i samarbejde med regionerne arbejde for at oprette 10 nye licensklinikker med plads til 10-30 ekstra læger i de lægedækningstruede områder”, står der i udspillet. Også dette tiltag byder Jørgen Skadborg velkomment, selvom han igen finder enkelte mislyde.

”En licensklinik er en måde at blive hjulpet ind i klinikken, og så er der mulighed for senere hen at overtage alle dele af praksissen selv. På denne måde skaffer man måske en læge, der får lyst til at blive hængende og skabe sin helt egen praksis. Eneste problem er antallet: 10-30 styk licensklinikker, som der er lagt op til i regeringens forslag, lyder som et pilotforsøg og giver ikke incitament til regionerne om at satse på denne løsning,” vurderer Jørgen Skadborg, der selv har sin egen praksis i Billund.

Hvad gør du dig af tanker om nærhospitalerne? Kan de være en hjælpende hånd i de områder, hvor der lige nu ikke er tilstrækkeligt med praksislæger?

”Nærhospitaler eller sundhedshuse, hvad man kalder tingene, det er ikke så vigtigt for os. Hvis man samler forskellige tiltag under samme tag, kan det sagtens give noget synergi med et attraktivt fagligt miljø, hvor der også er adgang til røntgenbilleder, blodprøver og andet, som man lige nu skal rejse langt efter i de tyndest befolkede områder. Det kan måske også være med til at hjælpe på rekrutteringen,” siger Jørgen Skadborg.

Tags: sundhedsreform, sundhedsreformen

Like eller del denne artikel