Ulrich Fredberg synes, at det er problematisk for lægestanden, at man ikke må stille op i hospitalsudvalget, hvis man har lederansvar. På den måde udelukker man alt for mange kompetente og engagerede lægefaglige profiler, mener han.

”Det er ikke godt for regionspolitik, når lægefaglige profiler dømmes ude”

At Ulrich Fredberg er ledende overlæge og ikke bare overlæge, gør tilsyneladende en verden til forskel, når man taler regionspolitik. Juristerne i Region Midtjylland har netop vurderet, at den erfarne overlæge er generelt inhabil og derfor ikke må sidde med i regionens hospitalsudvalg på baggrund af hans stilling som ledende overlæge ved Diagnostisk Center i Silkeborg. Den vurdering har Ankestyrelsen efterfølgende valgt at give juristerne ret i. 

Undrer sig over håndtering og udfald

Det har været særdeles overraskende for Ulrich Fredberg, som både undrer sig over håndteringen af sagen og over resultatet, der nu betyder, at han ikke må være med til at indstille forslag til regionsrådet. 

”Jeg har ikke kendskab til, at der tidligere er nogen, der er blevet dømt generelt inhabil på baggrund af, at de bestrider en stilling som ledende overlæge,” siger Ulrich Fredberg. 

Han fortæller, at det ikke giver nogen mening for ham, at han ikke må være med til at rådgive om generelle emner i hospitalsudvalget, fordi der bliver taget så mange beslutninger, som på ingen måde har noget at gøre med hans daglige virke på Diagnostisk Center i Silkeborg. 

”Jeg kunne måske forstå, at jeg kunne vurderes som inhabil i enkeltsager, hvis der eksempelvis var tale om, at det skulle prioriteres, hvorvidt der skulle bruges ressourcer på at bygge otte nye etager på hospitalet i Silkeborg,” siger Ulrich Fredberg. 

Han mener, at han principielt stadig burde kunne sætte sine erfaringer som ledende overlæge i spil i hospitalsudvalget i mange andre sager end i dem, som direkte har noget med hans arbejdsplads at gøre. 

Erfaringer deles uden for hospitalsudvalget

Ulrich Fredberg må fortsat gerne sidde med i regionsrådet, hvor afgørelserne egentlig skal træffes, men da han ikke må sidde med i hospitalsudvalget, kan han ikke være med til at påvirke, hvilke emner regionsrådet skal vurdere. 

”Jeg må jo bare håbe, at de andre politikere i regionsrådet vil lytte til mig, selvom det så må foregå uden for hospitalsrådet,” lyder det fra Ulrich Fredberg. 

I samme åndedrag pointerer han dog, at han synes, at det er problematisk for lægestanden, at man ikke må stille op i hospitalsudvalget, hvis man har lederansvar. På den måde udelukker man alt for mange kompetente og engagerede lægefaglige profiler, mener han. 

Mange har større lederansvar end mig 

Ulrich Fredberg stiller spørgsmål ved det holdbare i, at man ikke må sidde i hospitalsrådet, hvis man har ledelsesansvar. 

”Der er omkring 50 mennesker, som er på samme ledelsesniveau i samme hospitalsenhed, som jeg er i, og mange almindelige overlæger har meget mere ledelsesansvar, end ledende overlæger på små ikke-kliniske afdelinger, så kendelsen er elastik i metermål,” fortæller Ulrich Fredberg. 

Det er dermed mange kompetencer, man går glip af i hospitalsrådet, hvis alle med autoritet til at tage lederbeslutninger, skal dømmes som generelt inhabile. Allerede under valgkampen kom det frem, at Ulrich Fredberg vil kæmpe for et forbedret sundhedsvæsen i Region Midtjylland. Noget han har tænkt sig at kæmpe videre for. 

”Jeg mener eksempelvis, at min holdning omkring bevarelse af de højt specialiserede funktioner i Aarhus eller et bedre samarbejde mellem hospitalerne er helt uafhængig af, at jeg arbejder i Silkeborg,” siger Ulrich Fredberg. 

Han uddyber med eksemplet, at han ikke kan se, at det giver mening, at han ikke må bruge sine erfaringer til at forbedre sundhedsvæsenet på de områder, som ikke direkte berører dem, hvor han har ledelsesansvar. 

Ulrich Fredberg fortæller, at han er meget overrasket over, at han er vurderet som generelt inhabil af juristerne i regionen, da han under valgkampen fik at vide, at det ikke var et problem, at han som ledende overlæge sad med i hospitalsudvalget.

”Indenrigsministeriet har tidligere vurderet en cheflæge i Århus Amtsråd habil, så længe der ikke var risiko for personlig, økonomisk fordel. Med den baggrundsviden in mente, kan jeg ikke se, hvorfor jeg dømmes som generelt inhabil,” siger Ulrich Fredberg. 

 

Fire stående udvalg

Regionsrådet i Region Midtjylland har i alt fire såkaldte stående udvalg, der følger udviklingen inden for regionens fire hovedområder og består af udpegede repræsentanter fra regionsrådet.

Hospitalsudvalget har 11 medlemmer og beskæftiger sig med sundhedsområdet, herunder hospitalsområdet og det præhospitale område.

Derudover er der: Psykiatri-og socialudvalget, udvalget for nære sundhedstilbud og udvalget for regional udvikling.

- Kilde: Region Midtjylland

Tags: Region Midtjylland, inhabilitet, regionsvalg 2017, Ulrich Fredberg

Like eller del denne artikel