Fejlen i Sundhedsplatformen er specifikt, at den udregnede score har underestimeret risikoen ved hjertekirurgi. Derfor er patienter fejlagtigt sendt til operation, selvom deres risiko ved indgrebet har været højere, end hvad risikomodellen har beregnet. Denne fejl kan derfor potentielt have ført til den forkerte behandling til mange patienter. Foto: Pxfuel

Sundhedsplatformen har fejlagtigt sendt patienter til hjerteoperation

Kan en alvorlig, men overset fejl i Sundhedsplatformen have medført unødige komplikationer for en række bypass-opererede patienter? Og kan fejlen have kostet liv? Spørgsmålene er stillet af en overlæge og konservativ regionspolitiker – men svarene står endnu ubesvaret hen. Men kardiologer har nu fået et forbud mod at benytte sig af en funktion i Sundhedsplatformen, som vurderer den enkelte patients risiko ved koronar bypass-kirurgi.

Kardiologer i Region Hovedstaden har netop fra deres ledelser modtaget et forbud mod at benytte sig af risiko-scoren EuroSCORE, som vurderer den enkelte patients risiko ved koronar bypass-kirurgi. EuroSCORE indgår i den samlede vurdering af, hvor vidt den enkelte patient overhovedet tilbydes kirurgi fremfor medicinsk behandling. EuroSCORE er helt konkret en beregningsmodel indbygget i Sundhedsplatformen, som vurderer risiko for død efter bypass-kirurgi. Modellen inkluderer oplysninger, der relaterer sig til patienten, oplysninger, der relaterer sig til hjertets tilstand, og oplysninger, der relaterer til selve operation. Ud fra disse oplysninger kan man beregne risikoen for død efter en hjerteoperation. 

Men det viser sig så altså nu, at Sundhedsplatformen har regnet forkert alle år. Fejlen er specifikt, at den udregnede score har underestimeret risikoen ved hjertekirurgi, hvorfor patienter fejlagtigt er sendt til hjertekirurgi, selvom deres risiko ved indgrebet har været højere, end hvad risikomodellen har beregnet. Denne fejl kan derfor potentielt have ført til den forkerte behandling til mange patienter. 

Jacob Rosenberg er overlæge ved Herlev-Gentofte hospital, men også valgt til regionsrådet for de Konservative i Region Hovedstaden. Han har for nylig modtaget en henvendelse fra en kardiolog ansat i regionen, som er bekymret netop for den fejl i Sundhedsplatformen – en fejl, som altså potentielt kan have haft alvorlige konsekvenser for et ukendt antal af regionens hjertepatienter. Nu stiller Jacob Rosenberg et politikerspørgsmål til ledelsen i Region Hovedstaden og afventer en detaljeret redegørelse for sine spørgsmål: Hvilke konsekvenser har fejlen potentielt haft for regionens patienter? Er der patienter, der fejlagtigt er indstillet til bypass kirurgi? Og ikke mindst: Er fejlen rettet?

”Jeg afventer et hurtigt svar på, hvad der er op og ned i den her sag. Og vigtigst, er der sket patientskade på grund af fejlen i EuroSCORE? Vi taler om en potentiel, særdeles alvorlig fejl, og jeg er bekymret både som fagperson og som politiker. Dertil kommer, at det er rigtig ærgerligt, at det igen skal handle om Sundhedsplatformens fejl og mangler,” siger Jacob Rosenberg.

Jacob Rosenberg efterspørger i sit politikerspørgsmål blandt andet en detaljeret redegørelse for patienternes komplikationer til operationen (de patienter, som ikke burde være opereret, men alligevel blev sendt til operation) sammenlignet med en forventet komplikationsrate, hvis de ikke var sendt til operation, men i stedet fik et mindre invasivt behandlingstilbud som f.eks. PCI eller medicinsk behandling.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har kontaktet Region Hovedstadens ledelse, men de har ikke ønsket at udtale sig. Svaret er, at man først svarer de politikere, som har stillet spørgsmålet – og siden pressen. 

Center for IT og Medicoteknologi (CIMT) er i færd med at udarbejde svar til Jakob Rosenberg. Når svaret er afgivet til politisk niveau, vil CIMT gerne udtale sig, oplyser CIMT via pressevagten.

 

Like eller del denne artikel