Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Jane Heitmann: Der er brug for handling i psykiatrien nu, men regeringen tier

Et samråd i Folketinget bragte ikke lys over, hvad regeringen vil gøre for at vende billedet af den store stigning i antal henvisninger og dermed i ventelister, som særligt Region Hovedstadens Psykiatri har kunnet konstatere. Og det er formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Jane Heitmann (V), både vred og skuffet over.

Hun havde på baggrund af en artikel i Sundhedspolitisk Tidsskrift (se herunder) indkaldt til samrådet for at få svar på, hvad regeringens planer er for at nedbringe ventelisterne og sikre en hurtigere behandling af de børn og unge, der går derude og venter.

“Situationen i hovedstadsregionen er meget alvorlig, og der er brug for handling nu og her. Derfor var det ualmindelig skuffende, at sundhedsminister Magnus Heunicke på samrådet slet ikke kunne svare på nogen som helst konkrete spørgsmål,” siger hun og pointerer, at hun endda havde accepteret en udsættelse af samrådet, netop for at give ministeren tid til at formulere sit svar.

Hendes spørgsmål lød, ‘hvilke initiativer regeringen har taget, set i lyset af at henvisningerne til børne- og unge psykiatrien i Region Hovedstaden efter corona er steget med 27 pct., at diagnoserne er mere alvorlige end tidligere og at ventelisterne stiger’.

I artiklen i Sundhedspolitisk Tidsskrift 15. september, som Jane Heitmann henviste til, sagde klinikchef i Region Hovedstadens Psykiatri, Nina Staal, at “vi er blevet blæst helt bageover af henvisningernes omfang. Bortset fra et lille forventeligt fald i sommerferien er tallene konstant steget i mange måneder. Og jeg forventer desværre, at udviklingen fortsætter en rum tid endnu.”

Desuden pegede hun på, at hvor man for nogle børn og unge før talte om mistrivsel, nu ser egentlig psykisk sygdom.

Der er ikke gjort nok

På samrådet sagde Magnus Heunicke, at presset på børne- og unge psykiatrien i hele landet er steget de senere år. Således steg antallet af børn og unge i den regionale psykiatri fra 2010-17 med over 50 procent. Og med baggrund i de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som viser samme tendens, nævnte han, at der efter covid-19 pandemiens første bølge - dvs. fra første halvår 2020 til samme periode i år - er set en stigning på landsplan på 23 procent i antal henvisninger til børne og unge psykiatrien. Og den stigning er sket særligt i Region Hovedstaden, påpegede ministeren og tilføjede, at udviklingen for nogle regioner ser ud til at gå i den rigtige retning, mens den i de øvrige regioner har stabiliseret sig - omend på et for højt niveau.

“Lige nu er der børn og unge, der venter på at få behandling. Sådan skal det ikke være. Når der er brug for hjælp, skal den være der,” sagde han og pegede derefter på, at regeringen allerede havde bevilget ekstra 600 mio. kr. til regionernes psykiatri, og remsede op, hvad de har brugt pengene til. Samtidig erkendte han, at indsatserne ikke har været tilstrækkelige.

“Det er ikke tilfredsstillende, og derfor vil vi også adressere det i psykiatriplanen, når den kommer”, sagde ministeren.

Dette var Jane Heitmann ikke tilfreds med:

“Jeg ville gerne have vidst, hvad ministerens svar er her og nu til de unge og deres forældre, som ikke kan få den helt nødvendige behandling pga. ventelisterne. Men jeg blev ikke klogere på, hvad vi kan forvente os af regeringen her. Og det er nedslående, når vi står i en situation, hvor corona har virket som et kæmpe forstørrelsesglas på de udfordringer, vi i forvejen havde med lange ventelister i psykiatrien. Så hvis jeg var forælder, ville jeg nok være tæt på at opgive håbet for, at mit barn vil få den rigtige behandling. Og det kan man simpelthen ikke være bekendt.”

Hendes frustrationer gik også på, at uanset hvad hun og de andre politikere, som deltog i samrådet, spurgte om, “sparkede ministeren svarene til hjørne med henvisning til den 10-årige psykiatriplan, som vi allerede har ventet på i tre år og stadig venter på”, som hun sagde på samrådet.

Ifølge Magnus Heunicke kommer oplægget til psykiatriplanen sidst på året i år. Arbejdet med det foregår i regi af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen.

For at få svar på sit konkrete spørgsmål bebudede Jane Heitmann på samrådet, at hun nu vil stille det skriftligt.

 

Tags: psykiatri, psykiatriplan

Del artikler