"Det er malet op, som om medicinsk cannabis Guds gave til smertepatienter, og det er det ikke. Medicinsk cannabis er ikke særlig effektivt. Ud af hundrede patienter med nervesmerter vil medicinsk cannabis virke på de otte. Det er temmelig mange smuttere,” siger Torsten Jonsson. - Foto: Aleris/Hamlet

Smertelæge: Medicinsk cannabis er ikke særlig effektivt

Kroniske patienter, som 1. januar får adgang til behandling med medicinsk cannabis gør klogt i at skrue ned for forventningerne. Effekten af behandlingen er ikke dokumenteret i en grad, der berettiger en forsøgsordning, og mange patienter vil ikke have noget ud af behandlingen, mener en af landets førende smertelæger, Torsten Jonsson.

"Det er malet op, som om medicinsk cannabis Guds gave til smertepatienter, og det er det ikke. Medicinsk cannabis er ikke særlig effektivt. Ud af hundrede patienter med nervesmerter vil medicinsk cannabis virke på de otte. Det er temmelig mange smuttere,” siger Torsten Jonsson.

I ganske få tilfælde har cannabisolie dog effekt, og når det er tilfældet, er effekten rigtig god. Torsten Jonsson fremhæver to eksempler, hvor én patient, som var svært plaget af en bindevævslidelse, blev fuldstændig fri for den blodtryks- og diabetesmedicin, hun ellers tog, og en anden, som led af svære kramper efter en forfejlet rygmarvsbedøvelse, blev krampefri af behandling med cannabisolie.

”Hos de få, hvor der er effekt, er effekten slående, men man skal behandle 90 patienter, før der kommer en med effekt, og vi har så mange patienter, der kommer dybt skuffede tilbage, efter at have været i behandling med magistrelt cannabis, for det virker ikke,” siger Torsten Jonsson.

De patienter, han har haft i cannabisbehandling, har fået magistrelt fremstillet cannabisolie, fremstillet på apotek, og han er tilbageholdende med at sætte patienter i behandling med de planteprodukter, som er omdrejningspunkt for forsøgsordningen.

Han kalder forsøgsordningen et halvforkølet forsøg på at frigive cannabis.

”Normalt er det sådan, når man tager et nyt lægemiddel i brug, at der skal foreligge alle mulige sikkerhedsdata på effekt og langtidsbivirkninger. Her er det et folkeligt pres på politikerne, der har gjort, at de har sagt, at nu skal det prøves,” siger Torsten Jonsson.

Tags: Medicinsk cannabis, Torsten Jonsson, smerter

Like eller del denne artikel