Jørgen Schøler Kristensen.

Medicinrådsformand får tre år mere i stolen

Bestyrelsen i Danske Regioner har valgt at genudpege Jørgen Schøler Kristensen til formand for Medicinrådet.

Det skriver Danske Regioner på Twitter.

Medicinrådet blev etableret den 1. januar 2017 af Danske Regioner og er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger om lægemidler til de fem regioner. Der er to formænd i Medicinrådet, som varetager hvervet ligeværdigt. Og hver af de to formænd vælges for tre år af gangen, og det er nu sket for Jørgen Schøler Kristensen, som dermed skal fungere på posten de kommende tre år.

En eventuel genudpegning af den anden formand, 69-årige Steen Werner Hansen, skal først behandles af bestyrelsen i Danske Regioner i 2023, oplyser Danske Regioners presseafdeling. Hans nuværende genudnævnelse fandt sted sidste år og er gældende i 2021, 2022 og 2023.

I april i år forlod Steen Werner Hansen stillingen som lægefaglig vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, men fortsatte altså på posten som formand for Medicinrådet. I foråret forlod han som konsekvens af fratrædelsen i Herlev-Gentofte også formandsposten i den regionale lægemiddelkomité i Region Hovedstaden.

Jørgen Schøler Kristensen er 66 år og lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital og også formand for den regionale lægemiddelkomité i Region Midtjylland. 

 

Like eller del denne artikel