”Vi kender patienter med denne mutation. Vi har dem gående i klinikken. Så jeg venter bare på at kunne tilbyde dem muligheden for at medvirke i et studie og få behandlingen. Patienterne har ikke tid og lyst til at vente fem år på, at vi har modne overlevelsesdata fra fase III-studiet,” siger Peter Meldgaard.

Lægemiddel holder lungekræftpatienters hjernemetastaser i skak

WCLC: Behandling med Lumakras (sotorasib) gav kontrol med hjernemetastaser hos langt størstedelen af lungekræftpatienter med tidligere behandlede, stabile hjernemetastaser.

Det viser forskning præsenteret på verdenskongressen for lungekræft WCLC 2021.

Analysen viste, at patienterne opnåede en sygdomskontrolrate på 77,5 procent, 5,3 måneder uden forværring og en median samlet overlevelse (OS) på 8,3 måneder. 

Det flugtede nogenlunde med resultaterne på patienter uden metastaser, hvor sygdomskontrolraten lå på 84,1 procent.  Og det peger på, at behandlingen fint kan trænge gennem blod-hjerne-barrieren og virke på hjernemetastaser, vurderer overlæge Peter Meldgaard. 

Ca. en tredjedel af alle cancere har mutationer i særlige gener, RAS, der medvirker ved omdannelsen af en normal celle til en kræftcelle. Man har forsøgt i årtier, og nu er det endelig lykkes at udvikle lægemidler, som hæmmer den mest udbredte af de kræftdrivende RAS-mutationer, K-RAS. Lumakras er en såkaldt KRAS-hæmmer. 

”KRAS-hæmmere er vanvittigt interessante. Vi ved, at mutationen rammer en stor del af vores patienter og driver sygdommen, men vi har ikke kunne gøre noget ved det. Endelig kommer der et stof, som er målrettet det. Og her viser de, hvad der egentlig er ret logisk, nemlig at der er tale om et mindre molekyle, der ligesom TKI’erne kan trænge ind i hjernen og have effekt på kræften,” siger Peter Meldgaard, klinisk lektor overlæge på Kræftafdelingen ved Aarhus Universitetshospital.

Han fortsætter: 

”Det er vigtigt at have styr på hjernemetastaserne hos patienten, så derfor har det været vigtigt for dem at vise, sotorasib også kan være med her. Vi ville aldrig give strålebehandling til hovedet hos patienter med en onkogen-drevet sygdom, når der findes en effektiv målrettet onkogen-behandling, med mindre det er absolut nødvendigt.” 

Håber på mulighed for danske patienter

Peter Meldgaard er så begejstret for de resultater, som er set indtil videre, at han håber, der snart vil være mulighed for at få danske patienter med i et studie, som afprøver en KRAS-hæmmer som sotorasib. 

”Vi kender patienter med denne mutation. Vi har dem gående i klinikken. Så jeg venter bare på at kunne tilbyde dem muligheden for at medvirke i et studie og få behandlingen. Patienterne har ikke tid og lyst til at vente fem år på, at vi har modne overlevelsesdata fra fase III-studiet,” siger Peter Meldgaard. 

Der er dog et stort fase III-studie i gang, som afprøver sotorasib op mod standardbehandling. 

Like eller del denne artikel