Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

FDA kræver advarsler på visse gigtmidler

Efter at have fundet flere brister i sikkerhedsprofilen af lægemidlet Xeljanz til behandling af gigt og atopisk eksem har den amerikanske lægemiddelmyndighed, FDA, besluttet, at dette og lignende midler ved markedsføring skal forsynes med såkaldte black box-advarsler. 

Det aktive stof i Xeljanz, tofacitinib, virker ved at blokere virkningen af nogle enzymer, der kaldes Janus-kinaser (kaldes derfor også for en JAK-hæmmer). Disse enzymer spiller en vigtig rolle i den betændelsesproces, der finder sted ved eksempelvis leddegigt, psoriasisgigt eller juvenil idiopatisk artritis og colitis ulcerosa. Ved at blokere enzymerne mindsker tofacitinib betændelsen og andre symptomer ved disse sygdomme. 

Foruden Xeljanz gælder advarslen også lægemidlerne Olumiant (baricitinib) og Rinvoq (upadacitinib), da de bygger på samme virkningsmekanismer som Xeljanz. Og flere kan komme til.

FDA’s beslutning er truffet efter en grundig gennemgang af et stort randomiseret klinisk sikkerhedsstudie af Xeljanz. Her viste det sig, at lægemidlet var forbundet med øget risiko for alvorlige hjertelaterede hændelser, såsom blodpropper i hjerte eller hjerne, kræft og dødsfald. Studiet sammenlignede Xeljanz med en anden type medicin, der bruges til behandling af gigt, kaldet TNF-blokkere. Forsøgets endelige resultater viste en øget risiko for blodpropper og død med den lavere dosis Xeljanz - hvor man tidligere kun havde rapporteret en øget risiko ved den højere dosis. Derfor kræver myndighederne nu en revision af bivirkningsprofilen, så både læger og patienter får et bedre beslutningsgrundlag forud for behandling. 

Derudover begrænser FDA nu alle godkendte anvendelser til visse patienter, der ikke har reageret på eller ikke kan tåle en eller flere TNF-blokkere.

Risici ikke vurderet tilstrækkeligt

FDA's beslutning om at kræve nye, opdaterede advarsler for de to andre lægemidler i samme klasse, Olumiant (baricitinib) og Rinvoq (upadacitinib), skyldes, at de ikke er undersøgt i forsøg, der ligner det store kliniske sikkerhedsforsøg med Xeljanz, hvorfor risici ikke er blevet vurderet tilstrækkeligt. Men fordi de har samme virkningsmekanismer som tofacitinib, vurderer FDA, at de kan have lignende risici som set i studiet med tofacitinib, ifølge en pressemeddelelse fra FDA. 

Beslutningen kommer på et tidspunkt, hvor FDA har forsinket godkendelsen af flere JAK-hæmmere til behandling af inflammatoriske hudsygdomme. Foruden at være godkendt til behandling af gigt, er baricitinib og upadacitinib i øjeblikket tilbageholdt af FDA for godkendelse til behandling af atopisk dermatitis (tidligere kaldet børneeksem).

FDA peger på, at læger grundigt bør overveje risici og fordele for de enkelte patienter, før de begynder eller fortsætter behandling med tofacitinib, baricitinib eller upadacitinib.

"Dette er især tilfældet i forhold til patienter, der er nuværende eller tidligere rygere, dem med andre kardiovaskulære risikofaktorer, dem, der udvikler en malignitet, og dem med en kendt malignitet bortset fra en vellykket behandlet ikke-melanom hudkræft," skriver FDA og tilføjer, at disse lægemidler bør reserveres til patienter, der har haft utilstrækkelig respons eller intolerance over for en eller flere TNF-blokkere.

Yderligere to JAK-hæmmere, Jakavi (ruxolitinib) og Inrebic (fedratinib) er ikke inkluderet i kravene til opdatering af indlæggelsessedlerne, da de ikke er indiceret til behandling af gigt og andre inflammatoriske tilstande. Men hvis FDA får kendskab til yderligere sikkerhedsoplysninger eller data, der berettiger til opdateringer for disse lægemidler, “kan vi tage yderligere skridt og advare offentligheden,” skriver FDA.

Del artikler