Næsten 10.000 har anmeldt covid-19 som arbejdsskade

Næsten 10.000 har anmeldt covid-19 som arbejdsskade.

Det skriver DR.

I februar var der anmeldt omkring 3.200 sager, så antallet er steget voldsomt siden. De fleste anmeldelser kommer fra kvinder, der arbejder på sygehuse, plejehjem og i daginstitutioner.

Cirka 2.000 af dem har fået anerkendt skaden, mens ligeså mange har fået en afvisning. Mange af afvisningerne er dog sket, fordi ansøgerne ikke har svaret på yderligere spørgsmål.

Kun en lille håndfuld personer har foreløbig fået tilkendt erstatning, efter at deres forløb med corona er blevet anerkendt som en arbejdsskade.

De kommende måneder vil vise, om der er tale om, at coronavirus vurderes at give varige men eller forbigående men. Først derefter kan erstatningen gøres endeligt op, siger afdelingschef Heike Duus Damkjær fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til DR.

Covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade enten som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, og man har derfor ret til erstatning, hvis diagnosen covid-19 er stillet, der har været tale om en konkret hændelse eller påvirkning inden for fem dage i form af en påviselig smitterisiko på arbejdet, og at der er en sandsynlig sammenhæng mellem smitterisiko og pådragelse af covid-19.

Tags: corona

Like eller del denne artikel