Nye anbefalinger skal sikre fødende gode, ensartede tilbud på tværs af landet

Nye anbefalinger for svangreomsorgen og for organisering af fødetilbud fra Sundhedsstyrelsen skal nu bidrage til, at alle får et ensartet tilbud af høj kvalitet på tværs af landet, uanset hvilken landsdel de kommende forældre bor i.

Anbefalingerne er målrettet sundhedspersonalet samt beslutningstagere og administratorer i sundhedsvæsenet.

”Målet med de nye anbefalinger er at sikre et flerstrenget tilbud, der bedst muligt tager hensyn til den enkelte gravide og fødendes særlige behov. Anbefalingerne støtter op om, at kommende forældre i Danmark får et godt svangreforløb og en god fødsel, og vi glæder os til at se dem leve ude i sundhedsvæsenet,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Charlotte Hosbond. 

Svangreomsorgen er en samlet betegnelse for sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Anbefalinger for svangreomsorgen giver en detaljeret beskrivelse af konsultationsarbejdet fra første graviditetsundersøgelse til undersøgelsen af moderen otte uger efter fødslen.

”Vi har haft fokus på at sikre, at tilbuddene kan mindske den sociale ulighed. Det betyder blandt andet, at der skal tages hensyn til den enkeltes individuelle behov. Vi anbefaler også, at forældre- og fødselsforberedelse foregår i små hold. Samtidig lægger vi vægt på, at forældrene kan få støtte og rådgivning i den første tid efter fødslen, uanset om de er hjemme eller på en barselsafdeling,” forklarer Charlotte Hosbond.

De nye anbefalinger indeholder desuden nye afsnit om blandt andet skjult graviditet, psykiske lidelser og covid-19-vaccination af gravide.

I de nye anbefalinger for organisering af fødetilbud beskriver Sundhedsstyrelsen de forskellige typer af fødetilbud i Danmark, samt hvad der skal være tilstede for at sikre høj kvalitet i tilbuddet.

”Det skal være tydeligt for alle, hvilke faglige krav og kompetencer et givent tilbud omfatter - både for sundhedsprofessionelle og for de gravide og deres familier. Derudover vil vi gerne sikre, at alle gravide får information om, hvilke fordele og ulemper der er ved at vælge forskellige typer af fødested, så de kan træffe et oplyst valg,” siger Charlotte Hosbond.

Sundhedsstyrelsen har fået bred kvalificeret rådgivning fra en lang række eksperter i sundhedsvæsenet, blandt andet fra jordemødre, sundhedsplejersker og fødselslæger. 

 

Like eller del denne artikel