"Fødeområdet er noget af det, vi har været enige om at give et markant løft. Det er jeg rigtig glad for er lykkedes," siger formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose.

Alle regionale budgetaftaler for 2022 på plads: Ingen fyringsrunder i sigte

I går aftes, tirsdag, faldt budgetaftalerne på plads i Region Nordjylland og Region Syddanmark. Dermed har alle fem regionsråd indgået budgetaftaler for 2022.

I juni indgik Danske Regioner en økonomiaftale med regeringen, som løfter sundhedsområdet i 2022 med beskedne 1,185 mia. kr. Aftalen blev kaldt dybt skuffende af Lægeforeningen, og formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, måtte indrømme, at aftalen var stram, og at presset på ressourcerne i sundhedsvæsenet derfor også bliver stort i 2022, blandt andet på grund af stigende udgifter til medicin og nye behandlingstilbud.

Stort løft af fødeområdet

Alligevel ser det ud til, at alle regioner undgår sparerunder, og i Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Midtjylland bliver der også et stort løft af fødeområdet.

I Region Syddanmark får fødeområdet cirka 18 mio. kr. til næste år til flere hænder på området. Det beløb stiger til cirka 24 mio. kr. i 2025. De ekstra penge skal blandt andet sikre mere tid i jordemoderkonsultationerne og bedre forløb for nybagte sårbare familier i et samarbejde med Mødrehjælpen, ligesom der budgetteres med en stigning i aktiviteten på fødselsområdet, der kræver ekstra tilførsel af ressourcer.

Hertil kommer, at der øremærkes midler til at etablere to jordemoderledede fødeklinikker i Odense og Kolding, ligesom samtlige 38 fødestuer i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg bygges om til sansefødestuer, der skal give bedre fødemiljøer. Det er der afsat 15,4 mio.kr. til.

Der er også i anlægsbudgettet fundet 65 mio.kr. til at forbedre mor-barn-faciliteter på Kolding Sygehus og til forbedrede fysiske forhold på fødeområdet i Svendborg.

"Fødeområdet er noget af det, vi har været enige om at give et markant løft. Det er jeg rigtig glad for er lykkedes. Det handler både om ekstra hænder men også om forbedrede fysiske forhold og nye jordemoderledede fødeklinikker. Alt sammen noget, som skal være med til at sikre mor, barn og hele familien de bedste vilkår for en god start på livet," siger formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose.

I Region Hovedstaden faldt budgetaftalen på plads 2. september, og her har politikerne afsat 24 mio. kr. om året til fødsler og børn; herunder til fødselsforberedelser i mindre hold.

"Jeg er super glad for, at vi med budgettet kan afsætte 24 mio. kr. til fødsler og børn. Vi har desværre hørt alt for mange nye forældre fortælle om dårlige fødselsoplevelser på vores fødeafdelinger – og vi har hørt jordemødrene fortælle om en alt for travl hverdag. Vi har også afsat 6 mio. kr. til uddannelse på området, og sammen med de 24 mio., vi afsatte i foråret, har vi nu styrket området med 54 mio. kr. om året til bedre normering, bedre fødselsforberedelser og meget mere," siger Lars Gaardhøj (Soc), formand for Region Hovedstaden.

I Region Midtjylland er der sat ekstra - og lidt mere beskedne - fire mio. kr. af til fødeområdet. 

"Det kan være til f.eks. fødselsforberedelse eller flere jordemoderkonsultationer. Den faglige vurdering kan hospitalerne selv foretage i forhold til, hvor de ser den største værdi for borgerne," siger regionsformand Anders Kühnau.

Han peger på, at der på fødeområdet samtidig er afsat 1,5 mio. kr. til føtalmedicin. Det vil sige screening, diagnostik og behandling af det ufødte barn.  Og så er der - i budgettet for 2023 - prioriteret 50 mio. kr. til flere fødestuer på Aarhus Universitetshospital.

Ufrivilligt barnløse kan se frem til at få hjælp fra en ny rådgivningsfunktion, der skal give tidlig og forebyggende rådgivning og vurdering af fertilitet. Der er afsat 0,7 mio. kr. årligt til driften af det nye tilbud, der gøres let tilgængeligt ved hjælp af digitale løsninger.

 

 

Initiativer i budgetaftalen for Region Syddanmark

 • Læs mere: Budgetaftale for Region Syddanmark 
 • Gennemførelse af akutplan: 6,6 mio. kr. stigende til 18,6 mio. kr. årligt
 • Gennemførelse af fødeplan: 5,65 mio. kr. stigende til 11,6 mio.kr. årligt
 • Samarbejde med civilsamfundet - Mødrehjælpen: 2,5 mio. kr. årligt
 • Gennemførelse af hjerteplan: 3,75 mio. kr. årligt
 • Lægeuddannelse i Esbjerg: 1 mio. kr. årligt og 1 mio. kr. til opstart (engangs)
 • Innovative digitale løsninger og hjælp til digitalisering: 4,8 mio. kr. årligt
 • Øget cybersikkerhed: 10,7 mio. kr. årligt
 • Styrket børneonkologi på OUH: 1,5 mio. kr. årligt
 • Udvidelse af åbningstider - mammografi: 0,4 mio. kr. årligt
 • Intensivpladser i psykiatrien: 2,5 mio. kr. årligt
 • Telepsykiatri for unge: 2,5 mio. kr. årligt
 • Permanentgørelse af mobil skadestue i Svendborg: 2,4 mio. kr. årligt
 • Aktiviteter psykiatri: 3,2 mio. kr. årligt
 • Socialsygeplejersker: 1 mio. kr. årligt
 • Styrket præhospital indsats: 5 mio. kr. årligt
 • Svalegangen omsorgscenter: 2,5 mio. kr. årligt
 • Styrkelse af klimaenhed: 1 mio. kr. årligt
 • Borgerinddragelse: 1,2 mio. kr. i to år

Initiativer i budgetaftalen for Region Hovedstaden

 • Læs mere: Budgetaftale for Region Hovedstaden 
 • Børne og fødeområdet: 24 mio. kr. (fra 2023 26 mio. kr.)
 • Nedbringelse af ventelister på hovedpineområdet og demensområdet: 10 mio.kr.
 • Forebyggelse af overvægt 2 mio. kr. (fra 2023 3 mio. kr.)
 • Børn og unges mentale sundhed - fremskudt udredning i kommunerne: 4,7 mio. kr. (fra 2023 7,2 mio. kr.)
 • Palliative område - udgående teams, herunder fra hospice: 2 mio. kr. (fra 2023 3 mio. kr.)
 • Klinik for senfølger efter kræftoperation: Éngangsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2022
 • Regional senfølgeindsats: 1,5 mio. kr. fra 2023.
 • Lige adgang til behandling for voldtægtsofre uanset sociale udfordringer: 1,4 mio. kr. (fra 2023 2 mio. kr.)
 • Psykiatrisk udrykningsteam i døgndrift: 0,5 mio. kr. (fra 2023 1,1 mio. kr.)
 • Nedbringelse af tvang: 3,2 mio. kr. (fra 2023 3,5 mio. kr.)
 • Sengeafsnit til behandling af svært selvskadende (8 senge): 12 mio. kr.
 • Et specialiseret F-ACT-team for patienter med svær selvskade 3,2 mio. kr.
 • Koordinerende funktion i forhold til samarbejde med Københavns Kommune om en udsatte-enhed: 0,5 mio. kr.
 • Bæredygtige hospitaler: 2 mio. kr.
 • Bornholm - styrkelse af det nære sammenhængende sundhedstilbud: 1 mio. kr.

 

Initiativer i budgetaftalen for Region Nordjylland

 • Læs mere: Budgetaftale for Region Nordjylland 
 • Lettelse af kapacitetspresset og styrkelse af den fortsatte indsats med arbejdsmiljøet på de kliniske afdelinger på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og i Psykiatrien: 20 mio. kr. 
 • ITOP-pulje, som er målrettet initiativer vedr. arbejdsmiljø og trivsel: 4 mio. kr. 
 • Kardiologiske speciallæger i Thisted: 2,4 mio. kr.
 • Garantiklinik i Thisted: 2,2 mio. kr. 
 • Udvidelse af behandlingen med biologisk medicin lokalt på Regionshospital Nordjylland, Hjørring, og til at styrke hospitalets endometriose-team: 1,9 mio. kr.
 • Udvidelse af behandlingen af børn og unge med funktionelle lidelser: 1,4 mio. kr.
 • Udvidelse af den ambulante aktivitet i Diagnostisk Center Farsø: 1,2 mio. kr. 
 • Tværfaglige Udgående Teams for børn og unge i psykiatrien: 3 mio. kr. 
 • Fortsat udvikling af børnekræftområdet: 3 mio. kr.
 • Helikopterplatform: 25 mio. kr. 
 • Opgradering af Sterilcentralen i Farsø: 3,5 mio. kr. 

 

Initiativer i budgetaftalen for Region Sjælland

 • Læs mere: Budgetaftale for Region Sjælland  
 • 8-punktsplan for kræftområdet: 76,6 millioner kroner. De mange millioner til kræftområdet vil blandt andet gå til investeringer i nyt udstyr og medarbejdere, som kan styrke udredning og behandling. Det indebærer også anskaffelse af to nye strålekanoner til Næstved Sygehus.
 • De medicinske afdelinger på sygehusene får et løft med ekstra 16 millioner kroner om året i 2022. Det stiger til 20 mio kr. fra 2023. Der er bl.a. besluttet at etablere fem semi-intensive senge på henholdsvis Nykøbing F. Sygehus og Holbæk Sygehus.  
 • Styrkelse af behandlingen af patienter med blodprop i hjertet: 5,8 millioner kroner
 • Udvidelse af  åbningstiderne i hørecentret på Sjællands Universitetshospital, Køge: 1 mio. kr.
 • Klimahandlingsplan: 7,5 millioner kroner. Derudover investeres i ladestandere til i alt 120 elbiler.
 • PFOS-sag: Der er i budgetaftalen også afsat midler til en ekstraordinær indsats i forbindelse med den såkaldte PFOS-sag, hvor Korsør-borgere har været udsat for PFOS-forureningen fra Korsør Brandskole. I budgetaftalen afsættes en halv million kroner til at medfinansiere et forskningsprojekt på Arbejds- og Socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus, som skal afprøve, om kolesterolsænkende medicin kan øge udskillelsen af PFOS. Der sættes i aftalen også en million kroner af til de miljømæssige sider af PFOS forureninger.
   

Initiativer i budgetaftalen for Region Midtjylland

 • Læs mere: Budgetaftale for Region Midtjylland  
 • Hospitalerne og psykiatrien: 92,4 mio. kr. Beløbet kan frit bruges dér, hvor hospitalerne oplever behovet.
 • Fødeområdet. 4 mio.
 • Psykiatri-pulje: 5 mio. kr. De skal bruges til at arbejde for mere lighed i sundhed, bl.a. via kompetenceudvikling.
 • Udviklingsplan for hospitalet i Silkeborg: 4,1 mio. kr.  
 • Gavlbyggeri ved hospitalet i Silkeborg: 5 mio. kr. Politikerne enige om, at de 30 mio. kr., der tidligere er prioriteret til  udviklingsplanen, skal bruges på et gavlbyggeri på hospitalet. Derudover afsætter regionsrådet yderligere 5 mio. kr. i budget 2022 og 9 mio. kr. i 2023 til netop gavlbyggeriet og tilkendegiver, at hvis gavlbyggeriet bliver dyrere end de i alt afsatte 44 mio. kr., så findes den resterende del i forbindelse med budget 2023. Hertil kommer de 4,1 mio. kr. til udviklingsplanen generelt.
 • Forsinkelse af Regionshospitalet Gødstrup: 55 mio. kr. Hospitalsenheden Vest har bidraget med 55 mio. kr. af hospitalets egne driftsmidler til etableringen af NIDO, der er Regionshospitalet Gødstrups center for forskning og uddannelse i sundhed. Med budgetforliget kompenserer regionsrådet hospitalet for 55 mio. kr. Det sker ved at reducere hospitalets gæld, så det hvert år i perioden 2024 – 2033 skal afdrage 5,5 mio. kr. mindre.

 

Like eller del denne artikel