Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Studie finder mulig forhøjet coronadødelighed hos personer i bestemt behandling

Nogle patienter med autoimmunsygdomme er i såkaldt anti-CD20-antistof-behandling, men i et nyt, endnu ikke peer reviewet studie, har patienter i behandlingen vist højere dødelighed i forbindelse efter at være smittet med covid-19, end en kontrolgruppe, som ikke fik denne type immunmodulerende behandling.  

Studiet, som omfatter 114 patienter med covid-19, som var tidligere behandlet med anti CD20-antistof, og 559 covid-19-patienter, der ikke havde fået anti-CD20, understreger ifølge forskerne vigtigheden af at begrænse den unødvendige risiko, som patienter i anti-CD20-antistof-behandling udsættes for under pandemien. 

Studiet inkluderede patienter, der havde modtaget anti-CD20-behandling inden for et år før, at de fik konstateret covid-19 ved en PCR-test, og kontrol personer, som blev matchet fem til en i forhold til alder, køn og dato for PCR-test. 

Studiet viser, at forekomsten af indlæggelse og behov for ilt er nogenlunde ens i de to grupper, men antallet af dødsfald er godt og vel dobbelt så højt blandt patienterne i anti-CD20-antistofbehandling. Samme trend sås i analyser inden for de forskellige sygdomstyper, patienterne var i anti-CD20-antistofbehandling for, og uanset, om behandlingen havde stået på i mere eller mindre end et år.  

Forskerne konkluderer på den baggrund, at der bør være særlig opmærksomhed på undgå covid-19-smitte for patienter i anti-CD20-antistofbehandling. 

Studiet er foretaget af forskere ved Massachusett general Hospital og Bringham and Women’s Hospital, begge beliggende i Boston. Der er tale om en præliminær rapport, som ligger i et pre-print, som endnu ikke er peer reviewet, i databasen MedRxiv.

Tags: corona

Del artikler