”Selvom vaccinerne beskytter rigtigt godt mod alvorlig sygdom, kan man alligevel godt blive smittet, selvom man er vaccineret," siger SSI’s konstituerede faglige direktør Tyra Grove Krause.

Ny, dansk analyse: Vaccinerne viser høj effektivitet - men én vaccine er lidt bedre end de andre

Et nyt notat fra Statens Serum Institut viser, at covid-19-vacinerne fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca giver tårnhøj beskyttelse mod at blive indlagt på hospitalet. Moderna ser dog ud til at være lidt bedre end de andre - den giver både den bedste beskyttelse mod at blive smittet og blive indlagt. 

De vacciner, som danskerne bliver vaccineret med imod coronavirus, er fortsat meget effektive – også imod delta-varianten. Det gælder både med hensyn til at få påvist smitte med coronavirus og i forhold til at blive indlagt, hvis man bliver smittet.

Det viser et nyt notat, som Statens Serum Institut (SSI) netop har offentliggjort.

SSI’s analyse er baseret på data fra den 1. marts til den 3. august. Det vil sige den periode hen over foråret og sommeren, hvor delta-varianten er blevet den dominerende variant i stedet for alfa-varianten (den britiske variant).

Analysen dækker blandt andet over 693 tilfælde, hvor personer er blevet smittet med alfa-varianten, selv om de er fuldt vaccineret, og 1.404 tilfælde med delta-varianten. Det vil sige, at de har fået gennembrudsinfektioner.

Blandt disse personer har man set 57 tilfælde, hvor en person er blevet smittet og indlagt med alfavarianten. Og yderligere 33 tilfælde, hvor en person er blevet smittet og indlagt med delta-varianten. Også her drejer det sig om personer, der er fuldt vaccinerede.

Hvis man ser på, hvor effektivt vaccinerne beskytter folk mod at blive indlagt, giver vaccinerne en beskyttelse på henholdsvis 86% (Pfizer) og 97% (Moderna) over for alfa-varianten. De tilsvarende tal for delta-varianten er 94% (Pfizer) og 97% (Moderna). Den tilsyneladende højere beskyttelse mod covid-19 relaterede indlæggelser der ses over for deltavarianten kan til dels skyldes, at personer, der er vaccineret i perioden, hvor deltavarianten bliver dominerende, er en del yngre end dem, der blev vaccineret i perioden, hvor alfa-varianten var mest udbredt. Dermed er vaccineeffektiviteten mod delta målt på en yngre population.

SSI’s tal viser desuden, at vaccinerne giver en beskyttelse mod alfa-varianten på 81% (Pfizer), 96% (Moderna) og 93% (AstraZeneca som første stik) i forhold til at blive testet positiv for infektionen ved en PCR-test. For delta-varianten er tallene lidt lavere. Her ligger de på 79% (Pfizer), 88% (Moderna) og 74% (AstraZeneca som første stik).

Moderna har altså vist sig at give den bedste beskyttelse, både i forhold til at blive smittet og indlagt. Men alle vacciner er særdeles effektive.

Grunden til at beskyttelsen ikke er helt så høj mod infektion som i de oprindelige studier, der lå til grund for godkendelsen, kan blandt andet skyldes, at der også indgår infektioner blandt personer uden symptomer i denne opgørelse.

”I disse foreløbige analyser ser vi, at vaccinerne giver en ret høj beskyttelse mod at blive smittet med både alfa- og delta-varianten. Samtidig viser analysen, at beskyttelsen imod at blive indlagt er endnu bedre”, siger SSI’s konstituerede faglige direktør Tyra Grove Krause. Hun fortsætter:

”Selvom vaccinerne beskytter rigtigt godt mod alvorlig sygdom, kan man alligevel godt blive smittet, selvom man er vaccineret. Derfor er det vigtigt at blive testet med en PCR-test, hvis man får symptomer eller er tæt kontakt til én der er smittet. Også selvom man har fået to stik,” siger hun.

Tags: corona

Like eller del denne artikel