Genbrug af blodprøver kan spare region for 40.000 analyser

Ét stik og fire glas blod. Det er virkeligheden, når man bliver indlagt på Bornholms Hospitals akutmodtagelse. Den udvidede blodprøvetagning for nyindlagte patienter i akutmodtagelsen, lettere adgang til efterbestilling af blodprøver på allerede udtaget blod og et bedre set-up for faglig sparring mellem læge og bioanalytiker. Det er tiltag, som har været med til at reducere antallet af stik i patiener fra Bornholms Hospital.

Effekten af den særlige arbejdsgang på hospitalet er nu blevet dokumenteret i den nyligt publicerede dataanalyse ”Færre stik i patienterne” fra Bornholms Hospitals diagnostiske enhed. For første gang er det blevet muligt at tælle antallet af efterbestillinger på samme blodprøve, og rapporten kaster dermed nyt lys over et område, der kan spare penge og sparer patienter for flere unødihe stik.

De fire prøveglas giver lægerne mulighed for at efterbestille langt flere analysetyper, og dataanalysen viser, at lægerne i høj grad udnytter ordningens potentiale. Lægerne i akutmodtagelsen på Bornholms Hospital har en efterbestillingsrate på 9,3 procent sammenlignet med 5,2 procent på Nordsjællands Hospital, hvor man ikke har en såkaldt ’udvidet glaspakke.’ Og samtidig med, at antallet af efterbestilte blodprøver går op, går antallet af unødvendige stik ned. Rapporten dokumenterer, at efterbestillinger sparer Bornholmske patienter for 1.300 stik årligt, hvilket er et udtryk for en velfungerende efterbestillingsproces, og dataanalysen viser samtidig, at den udvidede glaspakke årligt har frigjort 48 arbejdstimer hos bioanalytikere.

”Det resultat er vi rigtig glade for, og det har bekræftet os i, at beslutningen om at indføre den udvidede glaspakke var rigtig. Arbejdet med tallene har samtidig peget os i retning af, hvordan vi kan skabe endnu bedre resultater, ved blandt andet at gøre det lettere for lægerne at efterbestille blodprøver,” forklarer Jakob Helt-Hansen, som er ledelseskonsulent i diagnostisk enhed på Bornholms Hospital og står bag dataanalysen.

I følge Jakob Helt-Hansen har projektarbejdet nemlig vist, at det er afgørende for lægerne, at adgangen til at efterbestille analysesvar er let, at efterbestillingsordningen er bredt kendt af alle, og at der er mulighed for sparring med en bioanalytiker om, hvorvidt en ny blodprøvetagning er nødvendig:

”Analysen har inspireret os til at omlægge opgaver og arbejdsgange, så lægerne ikke længere træffer en sekretær i dagtimerne, når de vil efterbestille en analyse. Nu ringer de i stedet til det samme nummer døgnet rundt, hvor en bioanalytiker med det samme kan rådgive lægen om den efterspurgte blodprøve skal tages på eksisterende eller nyt blod fra den pågældende patient,” siger Jakob Helt-Hansen.

Stort potentiale i at medtænke diagnostikken

Der er ifølge Jakob Helt-Hansen store perspektiver i, at flere hospitaler tænker i nye løsninger som for eksempel udvidede glaspakker, og at man på regionalt niveau indfører systemer, som kan blokere for gentagelse af unødvendige analyser:

”Jeg mener at, der ligger et betydeligt besparelsespotentiale gemt i at indføre systemer, der for eksempel blokerer for, at en læge kan bestille en analyse, hvis den er lavet tidligere, og det eksisterende analysesvar stadig er klinisk relevant. Vores dataanalyse indikerer faktisk, at man ville kunne spare over 40.000 blodprøveanalyser årligt ved at indføre stopsystemer regionalt som en del af Sundhedsplatformen,” vurderer Jakob-Helt Hansen.

Værdibaseret styring på Bornholms Hospital

Patientoplevelsen er særligt i fokus på Bornholms Hospital, der som det eneste hospital i Danmark for tiden er undtaget takststyring som produktivitetsinstrument og afregningsform. I stedet har hospitalsledelsen fået til opgave at undersøge om et klart fokus på, hvordan den enkelte patients behov og behandlingssituation bedst gribes an, kan inspirere til bedre og mere omkostningseffektive måder at drive hospital på. Problemstillingerne vedrørende diagnostik og blodprøvetagning blev oprindeligt rejst af hospitalets patienter og personale, hvilket inspirerede Jakob-Helt Hansen til at sætte dataanalysen i gang.

 

Om analysen

Dataanalysen ”Færre stik i patienterne - en dataanalyse af forbruget af klinisk biokemiske analyser på Bornholm” er udarbejdet af cand.scient. og ph.d. Jakob Helt-Hansen, Bornholms Hospitals diagnostiske enhed. Analysen er en del af delprojektet ”Bedre bestilling og brug af diagnostik”, og baserer sig på knap en million analysesvar fra Centrallaboratoriet på Bornholms Hospital fordelt på 90.000 blodprøvetagninger og 22.000 patienter i 2016. Med dataanalysen er det første gang, at man i Region Hovedstaden har lavet en så omfattende gennemgang af forbruget af blodprøver.

Tags: blodprøver, Bornholms Hospital

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk