"Håbet er, at vi inden for ti år kan give behandlingen til alle med brystsmerter på grund af forkalkninger i kranspulsårerne, hvor anden behandling ikke kan tilbydes,” siger Abbas Qayyum.

Stamceller direkte i hjertet kan hjælpe hjertesyge

Når stamceller sprøjtes direkte ind i hjertet, kan de genopbygge den del af hjertet, der ikke får blod nok på grund af forkalkninger. Det kan afhjælpe patienternes symptomer og give dem øget livskvalitet.

En indsprøjtning med stamceller fra patientens eget fedtvæv ind i hjertet viser ifølge et nyt studie fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet lovende resultater. Studiet, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Translational Medicine viser, at når stamcellerne sprøjtes direkte ind i hjertet, kan de hjælpe de omkringliggende celler til at danne nye kar- og hjertemuskelceller, og på den måde kan der genetableres blodforsyning til hjertemuskulaturen. Behandlingen kan potentielt give patienter med forkalkninger i hjertets blodårer både bedre arbejdskapacitet, færre hjerte-symptomer og øget livskvalitet.

I studiet har forskerne taget stamceller fra patienternes eget mavefedt, som de har injiceret i hjertet gennem et kateter i lysken. Samtidig har patienterne fået deres vanlige medicin. Efter tre år havde patienterne det signifikant bedre end før behandlingen. De havde færre symptomer som brystsmerter og åndenød end ved behandlingens påbegyndelse. En anden gruppe patienter, der fik traditionel medicin og placebo-behandling med saltvand i stedet for stamceller, oplevede ingen bedring i behandlingsperioden. Alle patienter i studiet havde bevaret pumpefunktion af hjertet og havde enten tidligere gennemgået en bypassoperation eller havde en stent indopereret, men dét til trods, havde de fortsat symptomer.

”Vi kunne se, at patienter, som havde fået stamcelle-behandling, ved en cykel-test havde nogenlunde samme tidsmæssige performance før og efter behandlingen. Men når vi så på de patienter, som udelukkende havde fået behandling med saltvand og deres vanlige medicin, så kunne vi se, at de havde fået en tidsmæssig dårligere performance på cykel-testen. Samtidig så vi, at patienter, som ikke havde modtaget stamcelle-behandling fortsat havde brystsmerter og forpustethed nærmest uændret fra før placebo-indsprøjtningerne frem til de tre år, som studiet varede. Patienterne, som havde modtaget stamcelle-behandling oplevede bedring i symptomerne hen over de tre år.”

Det fortæller kardiolog og studiets førsteforfatter, Abbas Qayyum.

Et uudnyttet potentiale

Han ser i øvrigt store perspektiver i behandling med stamceller inden for kardiologien generelt:

”Vi håber, at studiet kan medvirke til, at vi kommer et vigtig skridt nærmere, at stamcelle-behandling bliver en etableret behandling. Håbet er, at vi inden for ti år kan give behandlingen til alle med brystsmerter på grund af forkalkninger i kranspulsårerne, hvor anden behandling ikke kan tilbydes.”

Han tilføjer, at der i stamcelle-behandling kan have et enormt uudnyttet potentiale – men at der er mange delelementer i behandlingen, som man kan skrue op og ned for, og at det handler om at finde den korrekte sammensætning.

”Den sammensætning eller balance skal vi have kortlagt og udnyttet.”

Stamceller klar i laboratoriet

Abbas Qayyum understreger, at det primært handler om at behandle en patientgruppe, så man nedsætter deres symptomer, giver dem bedre livskvalitet og potentielt også længere levetid. Hidtil er der publiceret en del studier, som viser, at behandling med ’voksne’ stamceller er sikkert og således ikke skadelig for patienterne, fortæller han:

”Der er nu behov for at etablere internationale multicenter-studier med et større antal patienter, så vi rykker os fra fase II til fase III studier. Det arbejder vi lige nu med. Vi er gået fra at udtage stamceller fra vores patienter og dyrke dem i laboratoriet til at have cellerne liggende i vores laboratorie. Så skal patienterne ikke vente på, at cellerne opformeres i flere uger, inden de kan modtage behandlingen.”

Der er i øjeblikket flere studier med stamcelle-behandling af hjerte-patienter i gang på Rigshospitalets hjertecenter. Her ser man blandt andet på patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet som følge af åreforkalkning. Patienterne modtager opformerede stamceller udtaget fra raske donorer. Stamcellerne ligger klar i laboratoriet og kan gives til patienterne i forbindelse med studierne. Resultaterne af studierne forventes publiceret inden for det næste år.

Like eller del denne artikel