Sundhedspolitisk Tidsskrift

Kæmpe forskel i behandlingen af allergikere - både geografisk og uddannelsesmæssigt

Der er stor geografisk og socioøkonomisk forskel i adgangen til den allergivaccination i Danmark. Det viser et dansk studie, der netop er publiceret i Respiratory Medicine.

Det danske studie viser, at der er stor forskel på, hvor mange danskere med græspollenallergi, der bliver behandlet med allergivaccination – både geografisk og socioøkonomisk set. 

Allergivaccination kaldes også hyposensibilisering eller allergen immunterapi. Det er den eneste form for allergibehandling, som behandler årsagen til allergi, og det sker ved at ændre immunsystemets reaktion på det stof (allergen), man er allergisk over for.

”Det, vi har fundet, er, at der er en ulighed i antallet af patienter, der bliver behandlet med allergivaccination i de forskellige dele af landet, men også set i forhold til hvilket uddannelsesniveau, patienterne har,” fortæller Morten Hornemann Borg, afdelingslæge, Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. 

I studiet har forskerne samkørt cpr-nr. med data fra den danske nationale database over recepter for at se, hvor meget af denne type medicin, der er blevet langet over disken på de danske apoteker. Ligesom de har undersøgt, hvilket uddannelsesniveau, alder, køn og bopæl de, der har købt medicinen, har.

”Vores primære fund er, at den subkutane (under huden, red.) allergivaccination er bedst tilgængelig i hovedstadsregionen, og kigger vi på de fire andre regioner, ser vi, at den er dårligst tilgængelig i Region Nordjylland,” lyder det fra afdelingslægen, som fortsætter:

”Den største forskel var altså mellem Hovedstadsregionen og Region Nordjylland. I sidstnævnte var der relativt set kun halvt så mange patienter, der fik subkutan allergivaccination sammenlignet med Hovedstaden,” forklarer Morten Hornemann Borg.

Størst forskel i subkutan behandling

Til spørgsmålet om hvorfor der er så stor en forskel, svarer Hornemann Borg, at det ikke er noget, han og kollegerne har kunne vurdere i selve undersøgelsen.

”Men vi ved, at der er ganske mange lungemedicinske læger eller allergologer i speciallægepraksis i hovedstadsregionen, mens der ikke er en eneste allergolog i Region Nordjylland. Og det, tænker vi, blandt andet kan være årsag til de fund, vi har gjort,” siger Morten Hornemann Borg og hentyder til, at specialet i allergologi blev nedlagt i 2004. 

Til gengæld er den geografiske forskel ikke tilsvarende stor i data fra studiets gruppe, hvor patienter får immunterapi i tabletform.

”Når vi kigger på data fra tabletbehandling, ser vi ikke så stor en forskel. Vi formoder, det kan hænge samme med, at den behandling blot kræver et enkelt besøg hos en læge, der ordinerer behandlingen, og så i øvrigt så mange lægebesøg eller indsprøjtninger, som den subkutane behandling fordrer hver sjette uge. Pillen skal man selv håndtere ved at tage den dagligt i tre år,” siger Hornemann Borg, der med sine kolleger tolker det sådan, at da der ikke er så stor forskel geografisk i forhold til tabletbehandlingen, er der en mulighed for, at den ulighed, der er i tilgængelighed til allergivaccinationerne, kan mindskes. 

Undersøgelsens data viser, at der regionalt er en meget begrænset forskel i forhold til behandling af allergi med tabletter. I Hovedstaden fik 5,2 pr. 10.000 indbyggere behandlingen med tabletter, i Nordjylland fik 4,2 pr. 10.000 indbyggere denne behandling, mens det laveste antal allergibehandlinger via tablet var i Region Midtjylland, hvor tallet var 3,5 pr. 10.000 indbyggere. 

Uddannelsesniveau spiller ind

”Når vi kigger på uddannelsesniveauet, kan vi ikke se den samme effekt, som vi ser ved geografien. Der ser vi en halvering i tilgængelighed både ved subkutan vaccination og tabletterne hos personer, der kun har gennemført folkeskolen eller har en arbejds-/erhvervsuddannelse sammenlignet med personer, der har et højere uddannelsesniveau såsom gymnasium, universitetsuddannelse eller lignende,” fortæller afdelingslægen og fortsætter: 

”Vores spekulationer i forbindelse med de resultater er, at det skyldes en manglende viden om tilgængelighed af behandlingsmulighederne, om allergiske sygdomme, og hvad man kan gøre ved dem. Måske kan det også skyldes, at den patientgruppe heller ikke går så meget til egen læge, så samspillet ikke fungerer optimalt,” siger Morten Hornemann Borg og indrømmer gerne, at det altså er forskernes egne spekulationer. Samtidigt minder han om, at det er essentielt, at man alle steder i sundhedsvæsenet er særlig opmærksom på patienters uddannelsesniveau og støtter de patienter, der har behov herfor. 

”Det er vigtigt at være opmærksom på patienters baggrund, såfremt man anbefaler allergibehandling i form af allergivaccination. Det synes jeg i øvrigt ikke blot gælder i forbindelse med allergi, men ved alle sygdomme, hvor læger bør være særligt opmærksomme på de patientgrupper med et lavere uddannelsesniveau, så de er informeret om eventuelle behandlinger og muligheder,” lyder det fra Morten Hornemann Borg, som særligt på et punkt blev noget overrasket over forskningsresultaterne: 

”Den markante forskel mellem antallet af patienter, der får indsprøjtninger i den ene del af landet i forhold til den anden del, kom som en overraskelse. For det er alligevel utroligt, at der i et homogent samfund som Danmark, kan være så stor forskel på, hvor meget man bruger af en bestemt slags medicin afhængigt af hvor man bor,” slutter afdelingslæge Hornemann Borg af. 

Tags: ulighed

Like eller del denne artikel