”Vi har en frygt for, at nogle er blevet glemt," siger Tanja Thybo.

Mange udsatte med diabetes er endnu ikke blevet vaccineret

Omtrent hver tredje person med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom mangler at blive vaccineret, selvom de er i en særligt udsat gruppe, som var prioriteret til vaccine, viser rundspørger blandt Diabetesforeningens medlemmer.

Sundhedsstyrelsen skriver ellers i en rapport, at 90 procent af de personer, der er meldt ind til vaccination grundet særlig øget risiko for svær covid19-infektion, er påbegyndt deres vaccinationsforløb.

”Vi har en frygt for, at nogle er blevet glemt. Kigger man på vaccinationskalenderen burde alle personer i den vaccinationsgruppe jo have fået tilbudt en vaccine mod covid-19 i april. Men det er tilsyneladende ikke sket og bekræfter blot vores tidligere bekymring over den store uklarhed, der har præget udvælgelseskriterierne til vaccinationsgruppe 5. Det skal vi tage meget alvorligt,” siger Tanja Thybo, Diabetesforeningens forskningschef, i en nyhed på foreningens hjemmeside. 

Der deltog 6.937 personer på tværs af diabetestype i foreningens rundspørger. De blev stillet en række spørgsmål i relation til covid-19 og vaccinationsprogrammet fra den 23. april til og med den 9. maj.  

Rundspørgen viser stor regional forskel for vaccinationsgruppe 5, som er i øget risiko. Region Hovedstaden er i førertrøjen, og foreningen vurderer, at der er blevet visiteret en større andel af personer med diabetes til vaccinationsgruppe 5 – personer i særligt øget risiko.

Ifølge Tanja Thybo kan det fortolkes på to måder. 

”Enten er personerne med diabetes i Region Hovedstaden dårligere regulerede, har flere følgesygdomme eller andet, der gør, at de har fået en plads i vaccinationsgruppe 5. Eller også har der været en ulighed i visitationen, altså har nogle regioner henvist mange flere patienter til vaccinationsgruppe 5,” siger Tanja Thybo.

Hun uddyber: 

”Det sidste kan være nærliggende at tro, eftersom det i februar blandt andet kom frem, at Region Hovedstaden havde indstillet næsten fire gange så mange særligt sårbare patienter til en coronavaccine som resten af landets regioner tilsammen.”

”Det understreger også, at myndighederne ikke har været tydelige nok i deres retningslinjer for, hvornår en patient er i særligt øget risiko og tilhører vaccinationsgruppe 5. Desværre, men helt naturligt, har det også ført til vidt forskellige fortolkninger i regionerne,” afslutter hun.

Forskellene træder særligt frem, hvis man sammenligner med regionernes samlede antal mennesker med diabetes. Det giver et mere nuanceret billede af, hvor stor en andel der måske burde have fået et vaccinestik som en del af gruppe 5 i hver enkelt region. Her fremgår det, at tallene for type 1-diabetes følges nogenlunde ad. Straks værre ser det ud for type 2-diabetes.

For eksempel er cirka 27 procent af personerne med type 2-diabetes tilknyttet Region Hovedstaden, men på landsplan udgør de 36 procent af dem med type 2-diabetes, som er blevet vaccineret i gruppe 5. 

Store forskelle på tværs af regioner

Diabetesforeningens rundspørge viser blandt andet, at 43 procent af personer med type 1-diabetes og 53 procent af personer med type 2-diabetes allerede er blevet vaccineret på landsplan. 

Men svarene viser også, at der er stor forskel på, hvordan de fordeler sig i regionerne.   

Vaccinerede med type 1-diabetes: 

  • Region Hovedstaden: 50 procent
  • Region Syddanmark: 45 procent
  • Region Midtjylland: 41 procent
  • Region Sjælland: 36 procent
  • Region Nordjylland: 33 procent

Vaccinerede med type 2-diabetes: 

  • Region Hovedstaden: 65 procent
  • Region Sjælland: 53 procent
  • Region Midtjylland: 49 procent
  • Region Nordjylland: 48 procent
  • Region Syddanmark: 44 procent

Tags: corona, coronavaccine

Like eller del denne artikel