Den tidligere faglige direktør for Statens Serum Institut, Kaare Mølbak.

Kaare Mølbak og 4 andre eksperter skal rådgive regeringen om langsigtet corona-strategi

Den tidligere faglige direktør for Statens Serum Institut, Kaare Mølbak, og fire andre eksperter skal rådgive regeringen om bl.a. smittehåndtering under fremtidige smittebølger.

Regeringen har udpeget to økonomer og tre sundhedsfaglige eksperter til at rådgive om en langsigtet coronastretegi for det næste halve år til to år. Samfundet skal kunne håndtere smittebølger på en holdbar og effektiv måde, så nationale nedlukninger undgås, skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Statens Serum Instituts faglige direktør for infektionsberedskabet, Kåre Mølbak, som ellers gik på pension den 31. januar 2021, er en af eksperterne. Han er nemlig fortsat tilknyttet Statens Serum Institut i et mindre antal timer om ugen som faglig konsulent og har også stadig et deltidsprofessorat på Københavns Universitet. 

Den nye ekspertgruppe skal bidrage til at sikre den nyeste og bedste viden fra ind- og udland. Eksperterne vil have fokus på udviklingen og bekæmpelsen af sygdommen samt de økonomiske konsekvenser.

Nedsættelsen af gruppen er en følge af, at et bredt flertal i Folketinget i april blev enige om, at der er behov for at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe, der frem til efteråret får til opgave at afdække, hvilke rammer der kan forventes at gøre sig gældende i årene frem.

Ekspertgruppen skal mere konkret:

  1. Udarbejde en sammenfatning af den bedste, internationalt tilgængelige viden om epidemien
  2. Afdække hvilke rammer, der forventes for epidemien, ved at kvalificere og videreudvikle scenarier for epidemien for de kommende år
  3. Kvalificere hvordan, der kan lægges en langsigtet strategi og hvilke områder, der særligt bør fokuseres på
  4. Belyse hvilke elementer og indsatser, der er relevante at kvalificere i forbindelse med håndtering de kommende år

Ekspertgruppen består af:

  • Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, som også skal være formand
  • Michael Svarer, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
  • Astrid Iversen, Oxford University, professor of Virology and Immunology
  • Kåre Mølbak, Statens Serum Institut
  • Jens Lundgren, professor ved infektionsmedicinsk klinik, Rigshospitalet, Københavns Universitet

Tags: corona

Like eller del denne artikel