"Vores målinger viser, at signalet i musklerne er nedsat sammenlignet med raske, der ikke har haft covid-19, og det tyder på, at musklerne ikke arbejder, som de normalt gør," siger overlæge og professor Hatice Tankisi.

Covid-19 kan medføre langvarigt nedsat muskelfunktion

Forskere fra Aarhus har gennem målinger af den elektriske aktivitet i musklerne vist, at signalet i musklerne er nedsat længe efter en overstået covid-19 infektion.

Flere forskere har vist, at relativt mange mennesker oplever muskelsvaghed i lang tid efter, at de har været ramt af covid-19, og nu viser en dansk undersøgelse som den første, at muskelsvækkelsen kan måles fysisk i form af nedsat elektrisk aktivitet i musklerne, når de arbejder.

Det er læger og forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, som har netop publiceret resultater om senfølger til covid-19 i det videnskabelige tidsskrift Clinical Neurophysiology.

Studiet omfatter en gruppe af patienter, der er undersøgt ca. seks måneder efter et relativt mildt sygdomsforløb med covid-19 i foråret 2020.

Forskerne har undersøgt muskelfunktionen ved hjælp af elektromyografi (EMG), hvor man måler den elektriske aktivitet i musklen, når den arbejder.

"Vores målinger viser, at signalet i musklerne er nedsat sammenlignet med raske, der ikke har haft covid-19, og det tyder på, at musklerne ikke arbejder, som de normalt gør," siger overlæge og professor Hatice Tankisi.

Klager over muskeltræthed og muskelsmerter er hyppige efter covid-19 infektion, og det er derfor vigtig ny viden, at der kan måles forandringer i musklerne.

"Målingerne giver ikke svar på, hvorfor muskelfunktionen er nedsat, og yderligere forskning er nødvendigt for at afklare hvilken sammenhæng, der er mellem virus og den efterfølgende nedsatte muskelfunktion," siger Hatice Tankisi.

 

Lægerne kan kun tilbyde de ramte patienter træning, ergoterapi og lignende, men håber på sigt at finde en medicinsk behandling.

Tags: senfølger, corona

Like eller del denne artikel