Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Norsk ekspertudvalg om fritvalgsordning: Skrottede vacciner bør ikke kunne vælges af alle

Kun i ganske særlige tilfælde vil det være etisk forsvarligt at tilbyde nordmændene vaccination med en af de suspenderede vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Det mener flertallet i det 12 mand store ekspertudvalg, som i går rådede den norske regering til helt at droppe vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, ligesom Danmark har gjort.

Ekspertudvalget har også taget stilling til, om nordmænd skal have muligheden for at få en af vaccinerne i en tilvalgsordning, der er magen til den, som et bredt flertal i Folketinget har besluttet skal indføres hurtigst muligt i Danmark.

Det norske ekspertudvalg mener, at vaccinerne kan tilbydes frivilligt – men flertallet mener, at vaccinerne kun skal tilbydes i helt særlige tilfælde.

Frivilligt brug af de suspenderede vacciner har nemlig "etiske, juridiske og praktiske udfordringer," skriver ekspertgruppen i deres rapportering.

"Det kræver omfattende informationsarbejde at sikre, at valget træffes med informeret samtykke. Det er etisk problematisk at flytte sundhedsmyndighedernes ansvar over til den enkelte, når det handler om at opveje fordele og risiko, da risikoen er stort set ukendt på det individuelle niveau," skriver eksperterne og fortsætter:

"Problemet ligger i, at befolkningen har vænnet sig til, at det er myndighederne, som har taget ansvaret med at sikre, at en vaccination er forsvarlig. Der vil kunne opstå tilfælde med alvorlige bivirkninger, som vil få konsekvenser for både den enkelte, men også for de nærmeste og samfundet. Sådanne tilfælde vil kunne skabe usikkerhed og uro omkring hele vaccinationsprogrammet, selvom et tilbud skulle organiseres som et frivilligt tilbud udenfor corona-vaccinationsprogrammet".

Flertallet i ekspertudvalget tager udgangspunkt i smitteniveauet i Norge netop nu - som er på lavt niveau og stabilt - og mener derfor, at det kun undtagelsesvist vil være forsvarligt at tilbyde vaccinen frivilligt. Det kan for eksempel være, hvis man er nødt til at rejse til et område med højt smittetryk:

"Et eksempel kan være, hvis du må rejse hurtigt ud af landet på grund af et sygt familiemedlem. Et andet eksempel kunne være, hvis du har selvmordstanker eller er dybt deprimeret, fordi du er så bange for sygdommen og bange for at smitte dine forældre, eller at du sidder isoleret og ikke kan gøre noget," siger Anne Kjersti Befring, juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, som er del af flertallet i udvalget, til avisen VG.

Gunnar Bovim, tidligere rektor ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU), hører til mindretallet på fire personer, som mener, at nordmændene selv skal kunne bestemme, om de vil have en suspenderet vaccine eller ej.

"Når det gælder frivillighed, er det den enkelte, som ved bedst," siger han til VG og kommer med det eksempel, at en vaccineret ejer af en restaurant vil være eksponeret for smitte og dermed kan det måske være risikabelt for ham eller hende ikke at tage tage vaccinen. 

Seniorforsker i vacciner og immunitet ved Oslo Universitet, Gunnveig Grødeland, som er en del af flertallet, siger til VG, at dagens smittesituation i Norge klart peger opnå, at det kun undtagelsesvist vil være forsvarligt at tilbyde vaccinen.

"Vi har stor grad af kontrol, har vaccineret de ældre, og nu skal yngre voksne vaccineres. Hvis der er yngre voksne, som dør efter vaccinering (med vaccine fra enten AstraZeneca og Johnson & Johnson, red.) - hvilket man risikerer ved udstrakt grad af frivillighed - vil det kunne svække tilliden til myndighederne," siger hun VG.

 

Relateret artikel

Tags: corona, tilvalgsordning

Del artikler