Overblik: Her er den nye model for nedlukning af kommuner og sogne

Et politisk flertal lemper fra fredag reglerne for automatisk nedlukning af sogne og kommuner. Det betyder, at der må være lidt højere smitte, inden sognets skoler, fritidsinstitutioner og kultur-og idrætsliv bliver lukket ned.

Det er et flertal i Epidemiudvalget, der onsdag bakkede op om regeringens forslag om at justere modellen for automatisk nedlukning af kommuner og sogne, så der er mere luft for kommunerne til at gribe ind før lokal nedlukning.

Nedlukning af sogne

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn, når både incidens, antallet af smittetilfælde de sidste syv dage, og positivprocenten overstiger et fastsat niveau. Grænserne for nedlukning justeres for sogne således:

 • Incidensgrænsen hæves fra 400 til 500 smittede pr. 100.000 borgere pr. uge.
 • Positivprocenten hæves fra 2 til 2,5 procent eller mere.
 • Antallet af smittetilfælde fastholdes på 20 registrerede smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

Når alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at lukke alle grundskoler, SFO’er og klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område. Institutioner der udbyder voksenuddannelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område. Samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, og lokaler, hvor der udøves-, idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter på Kulturministeriets område.

Nedlukning af kommuner

Ligeledes hæves incidensgrænsen for nedlukning af kommuner fra 200 til 250 (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere. Det betyder, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at meddele påbud om lukning af samme institutioner og tilbud, som de er forpligtet til ved lukning af et sogn, når incidensen overstiger 250.

Derudover gælder fortsat, at videregående uddannelser, liberale serviceerhverv, serveringssteder, storcentre og indkøbscentre, udvalgsvarebutikker, forlystelsesparker mv. samt stormagasiner, arkader og basarer, også lukkes, når incidensgrænsen for en kommune overskrides.

Større fleksibilitet ved nedlukning af sogne og kommuner

Samtidig ændres modellen, så Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med kommunen i tilfælde af lokal nedlukning af et sogn eller hele kommunen vurderer om nogle institutioner kan genåbne hurtigere.

Ved nedlukning af et sogn eller en kommune, vil konkrete skoler, institutioner og lokaler og lokaliteter, som vurderes ikke at være i nærliggende fare for påvirkning af smitte, kunne genåbnes hurtigere.

 

For at sikre læring og trivsel for elever i sogne og kommuner med langvarig nedlukning, indføres der også nye tiltag for at skoler, uddannelsesinstitutioner og klubtilbud kan gennemføre undervisning under særlige forholdsregler. Disse vil gælde for institutioner, der har været lukket i mere end to uger over de seneste fire uger.

Undervisning vil i disse tilfælde indebære:

 • Begrænset fremmøde: Makimalt 50 procent fremmøde på skolen, uddannelsesinstitutionen mv.

  Fremmødebegrænsningen vil ikke omfatter elever, der er undtaget fra nedlukning, herunder sårbare elever og elever i nødpasning.

 • Daglige test: Elever, kursister mv. fra og med 12 år testes dagligt fremfor to gange om ugen.

  Testene følger i øvrigt testmodellen for den pågældende institution, dvs. at der i grundskoler ekskl. efterskoler mv. vil være tale om en kraftig opfordring til test, mens der på ungdoms- og voksenuddannelserne vil være tale om et krav om test.

 • Mindre grupper: Anbefaling om undervisning i mindre grupper (max 15 elever) i grundskoler.
 • Afstand: Anbefaling om at holde 1-2 meters afstand på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Endeligt sikres der øgede muligheder for udeundervisning i alle sogne og kommuner, der er nedlukket.

Tags: corona

Like eller del denne artikel