”Der er en styrke i størrelse og samarbejde. Samarbejdet med Island betyder, at vi får en endnu bedre udnyttelse af vores kapacitet, Island får adgang til avanceret screeningsteknologi og som partnere kan vi sammen skabe en endnu bedre forebyggelse af livmoderhalskræft,” siger Jesper Bonde.

Hvidovre Hospital indgår partnerskab med Island om livmoderhalskræft-screening

Amager og Hvidovre Hospitals Patologiafdeling skal fremover stå for livmoderhalsscreeningen i Island.  

Patologiafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital er i forvejen blandt de store screeningsenheder i Europa med mere end 140.000 prøver årligt. Nu tilføjes så hele det islandske screeningsprogram oveni. 

Baggrunden er, at de islandske sundhedsmyndigheder har ønsket en opdatering af deres screeningsretningslinjer, og her er valget faldet på, at man ønsker livmoderhalskræftscreeningen udført på samme måde som i Danmark, hvor HPV-baseret screening spiller en stor rolle.     

”Livmoderhalskræft er en kræft, der kan udryddes, og vi er meget glade for at gå sammen med Amager og Hvidovre Hospital og har høje forventninger til vores partnerskab med Danmark for at fremme denne indsats,” siger Dr. Oskar Reykdalsson i en pressetekst fra Hvidovre- og Amagerhospital. Han er administrerende direktør for Capital Area Primary Healthcare (CAPH) på Island, der har ansvaret for det islandske screeningsprogram. 

Han uddyber: 

”Da den islandske sundhedsdirektøranbefalede at bruge de nye danske screeningretningslinjer, som udført i Region Hovedstaden, virkede det fornuftigt at søge et partnerskab med Amager og Hvidovre Hospital,” siger Oskar Reykdalsson.     

Patologiafdelingen har haft en god dialog med de islandske myndigheder om, hvordan afdelingen fremadrettet udfører livmoderhalskræftscreening for Island, der som udgangspunkt ønsker en HPV-baseret screening, skriver hospitalerne i presseteksten.

”Vi har en høj og veldokumenteret kvalitet i screeningen, og afdelingen har et stort forsknings- og udviklingsarbejde specielt indenfor alt, der har med HPV at gøre. Det har de islandske myndigheder været interesserede i at være en del af, og det er vi naturligvis stolte over,” siger Bettina Filtenborg-Barnkob, ledende overlæge på Patologiafdelingen ved Hvidovre Hospital.

Erfaring fra Færøerne og Grønland

Patologiafdelingen står i forvejen for livmoderhalskræftscreening på Færøerne og i Grønland.  

Det har betydet meget for de islandske myndigheder, skriver de danske hospitaler, da Patologiafdelingen allerede har stor erfaring med hele logistikken omkring screeningsopgaver i det nordatlantiske område.        

Region Hovedstaden får med partnerskabet en ny national samarbejdspartner omkring forskning og udvikling af livmoderhalskræftscreening, så kvinder i Region Hovedstaden, Grønland, Færøerne og Island alle kan nyde godt af en fælles viden om, hvordan screeningen bedst designes og udføres, skriver hospitalet.

”Der er en styrke i størrelse og samarbejde. Samarbejdet med Island betyder, at vi får en endnu bedre udnyttelse af vores kapacitet, Island får adgang til avanceret screeningsteknologi og som partnere kan vi sammen skabe en endnu bedre forebyggelse af livmoderhalskræft,” siger Jesper Bonde i presseteksten. Han er seniorforsker og molekylærbiolog ved Hvidovre Hospital.

Like eller del denne artikel