”Projektet har givet os gode erfaringer omkring, hvordan man rent praktisk kan sætte et stort system med spildevandsmålinger op. Vi kan også se, at metoden er meget fintfølende. Man kan faktisk finde virus i vandet, selvom kun ganske få af beboerne i et stort område er smittede," siger Steen Ethelberg.

Positive erfaringer med at undersøge spildevand på Bornholm

En prøveperiode med undersøgelser af spildevand for covid-19-virus på Bornholm har givet positive praktiske erfaringer. Metoden viser potentiale som et godt værktøj til at overvåge sygdommen, konkluderer Statens Serum Institut. Sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc) skal i dag til et samråd redegøre for årsagen til, at spildevandsovervågning endnu ikke er taget i brug i Danmark på nationalt plan.

I forbindelse med den delvise genåbning af Bornholm fra den 1. marts 2021 besluttede regeringen at undersøge spildevand for coronavirus i en projektperiode på fire uger fra den 9. marts til den 7. april.

Formålet var at skaffe de første erfaringer med systematiske covid-19-målinger i spildevand i Danmark. Projektet er nu slut, og en rapport viser, at selvom der generelt er meget lidt smitte på Bornholm, har det været vellykket. Dels har det vist sig muligt at påvise en lav smitteforekomst i spildevandsprøverne. Dels har metoden vist sig at have potentiale som redskab for epidemiovervågning fremadrettet.

Der blev taget lidt over 200 prøver fra de syv rensningsanlæg, og i 11 procent af dem blev coronavirus påvist.

I samme periode blev 37 bornholmere testet positive.

Rapporten er blevet offentliggjort forud for et samråd i eftermiddag klokken 14, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skal redegøre for årsagen til, at spildevandsovervågning endnu ikke er taget i brug i Danmark på nationalt plan. I februar forklarede SSI-direktør Henrik Ullum til Berlingske, at man har afvist spildevandsmetoden, fordi medarbejderne har haft for travlt med andre opgaver.

I begyndelsen af projektperioden blev der i flere omgange fundet virus i spildevandet, og samtidig blev flere borgere på Bornholm testet positive. Derefter fulgte en periode på en uge, hvor der hverken var tegn på virus i vandet eller nogle positive prøver blandt bornholmerne. Sidst i perioden, i påsken, sås igen smitte både i spildevandet og blandt bornholmere. I denne periode har der så også været mange turister på øen.

”Selvom der kun var små mængder virus i spildevandet, og selvom der kun var få smittede på øen i perioden, var der dog et nogenlunde sammenfald mellem hvornår og hvor, der var virus i spildevandet, og borgere der blev testet positive," siger seniorforsker Steen Ethelberg fra SSI, der har været med til at udføre projektet.

Projektet har vist, at metoden overordnet set fungerer. Det viste også, at spildevandsundersøgelser er meget følsomme. Man kan således påvise selv en meget lav smitte i samfundet.

Stigningen i positive spildevandsmålinger henover påsken tyder også på, at spildevandsundersøgelser er følsomme over for bevægelser i samfundet. Fordi smitten er så lav på Bornholm, kunne projektet ikke give erfaringer med situationer, hvor der er store mængder af virus i vandet. Man er nu ved at forberede sig på at afprøve metoden i større skala på rensningsanlæg flere andre steder i landet.

”Projektet har givet os gode erfaringer omkring, hvordan man rent praktisk kan sætte et stort system med spildevandsmålinger op. Vi kan også se, at metoden er meget fintfølende. Man kan faktisk finde virus i vandet, selvom kun ganske få af beboerne i et stort område er smittede.”

”Vores foreløbige erfaringer tyder derfor på, at spildevandsmålinger kan gå hen og blive endnu et nyttigt redskab i vores værktøjskasse til at holde øje med forekomsten af covid-19 smitte i samfundet”, siger Steen Ethelberg fra SSI.

Tags: corona

Like eller del denne artikel